พูดคุยทางโทรศัพท์

สื่อสารผ่านโทรศัพท์

telephone conversations

ถึงแม้ว่าโลกในยุคปัจจุบัน จะสามารถสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย และใช้การพิมพ์ข้อความแทนการพูดซะส่วนใหญ่ แต่การสื่อสารทางโทรศัพท์ก็ยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะกับครอบครัว เพื่อน และลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติ มาดูสิว่า ถ้าจะคุยผ่านทางโทรศัพท์ นอกเหนือจากคำว่า “Hello” หรือ “ฮัลโล” ในภาษาไทยแล้ว ยังประโยคอะไรบ้างที่เราควรทราบ

การโทรจะประกอบไปด้วย “ผู้โทรออก” และ “ผู้รับสาย”


ประโยคสำหรับ “ผู้โทรออก”

ต้องการพูดกับ … (I would like speak to..)

 • May I speak to + ชื่อคนที่ต้องการคุย
  (เมย์ ไอ สปีค ทู)
 • Could I speak to + ชื่อคนที่ต้องการคุย
  (คูด ไอ สปีค ทู)
 • I would like speak to + ชื่อคนที่ต้องการคุย
  (ไอ วูด ไลค สปีค ทู)


ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • May I speak to Mr. Stephan?  (เมย์ ไอ สปีค ทู มิสเตอร์ สเตฟาน?)
  ฉันต้องการพูดกับมิสเตอร์สเตฟาน
 • Could I speak to Mr. Samit? (คูด ไอ สปีค ทู มิสเตอร์ สมิท?)
  ฉันสามารถพูดกับมิสเตอร์สมิทได้ไหม
 • I would like speak to Mr. John. (ไอ วู๊ด ไลค สปีค ทู มิสเตอร์ จอร์น)
  ฉันต้องการพูดกับมิสเตอร์จอร์น


และถ้าต้องการให้ฟังดูสุภาพมากขึ้น เราสามารถต่อท้ายด้วยคำว่า “please” เช่น May I speak to Mr. Stephan please? เป็นต้น


ประโยคสำหรับ “ผู้รับสาย”

กรณีผู้รับสาย เป็นคนเดียวกับคนที่โทรมาต้องการคุย

Yes, I’m speaking หรือจะพูดสั้นๆ ว่า “Speaking” ก็ได้ จากนั้น ก็อาจจะถามว่า ใครโทรมา Who’s calling please?  (ฮู อิส คอลลิ่ง พริส)

แต่ถ้าไม่ใช่ อาจตอบไปว่า ให้รอสักครู่ (เพื่อโอนสายให้) โดยใช้คำพูดว่า Wait a minute please จากนั้น ก็ทำการโอนสายให้

แต่ถ้า คนๆ นั้นไม่อยู่ ให้พูด He/She is not in. หรือ He/She is not in right now. ก็ได้เช่นกัน


คำตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ

 • He/She is in the meeting (ฮี/ชี อิส อิน เดอะ มีททิ่ง)
  กำลังติดประชุมอยู่
 • He/She is in the another call (ฮี/ชี อิส อิน เดอะ อะนอเธอะ คอล)
  ติดสายอื่นอยู่
 • He/She is away from the desk (ฮี/ชี อิส อะเวย ฟรอม เดอะ เดรซ) 
  ไม่อยู่ที่โต๊ะ

*คำตอบต้านบน  He ใช้กับผู้ชาย และ She ใช้กับผู้หญิง


ประโยคที่คาดว่าจะตามมา

 • Can I leave the message? (แคน ไอ ลิฟ เดอะ แมสเซส)
  ฝากข้อความได้ไหม
 • Yes หรือจะตอบเต็มประโยค Yes, go ahead (ได้, ได้ ฝากได้เลย)

Post a Comment

Previous Post Next Post