คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด

คำศัพท์สำหรับสายบุญ

Wat Prakaew

สำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษ โดยปกติเราก็จะเน้นไปในเรื่องการการทักทาย การสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวัน แต่ถ้า ต้องมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องวัด การทำบุญไหว้พระ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะคำศัพท์เหล่านี้ อาจไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยๆ และถ้าใครมีเพื่อนต่างชาติ ยิ่งน่าจะต้องท่องจำคำศัพท์เกี่ยวกับวัดกันหน่อย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด

คำศัพท์ คำแปล
Alms bowl บาตรพระ
Amulet เครื่องรางของขลัง
Blessing พร
Buddha’s footprint รอยพระพุทธบาท
Buddhist พุทธศาสนิกชน
Candle เทียน
Chant บทสวดมนต์
Chapel อุโบสถ
Donate บริจาค
Holy water น้ำมนต์
Incense burner กระถางธูป
Incense stick ธูปหอม
Invite the monk นิมนต์พระ
Light the candle จุดเทียน
Light the incense sticks จุดธูป
Listen to the sermon ฟังเทศน์
Lotus flower ดอกบัว
Merit บุญ, กุศล
Make merit ทำบุญ
Monk พระ
Novice สามเณร
Offer food to the monk ใส่บาตร
Pagoda เจดีย์
Pay respect to the monk กราบพระ
Pour water of dedication กรวดน้ำ
Pray อธิษฐาน/สวดมนต์
Precept ศีล
Receive blessing from the monk รับพรจากพระ
Relics พระบรมสารีริกธาตุ
Sacred cord สายสิญจน์
Small Buddha Image พระเครื่อง
Sprinkle the holy water รดน้ำมนต์
Temple วัด
Temple boy เด็กวัด
The Buddha image พระพุทธรูป
The Lord Buddha พระพุทธเจ้า

Post a Comment

Previous Post Next Post