คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักกฏหมาย

ใครอยากเป็น ทนายความ ยกมือขึ้น

Lawyer


อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมาก นั่นคือ การอาชีพ "ทนายความ" เพราะดูเหมือนว่า ถ้าเราได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกฏหมาย จะมีโอกาสและได้เปรียบกว่า "คนไม่รู้กฏหมาย" ดังนั้น ถ้าใครสนใจ ก็ลองมาเริ่มต้น ด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับ กฏหมาย กันเลย

นอกเหนือจากการเป็นนักกฏหมายแล้ว ยังหมายถึงอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ศาล ผู้พิพากษา หรือแม้กระทั่งแผนกที่ใกล้ชิดกับเรามากอย่าง แผนกบุคคล บางองค์กรก็เรียก แผนกทรัพยากรบุคคล ที่จำเป็นต้องรู้กฏหมายเกี่ยวกับแรงงาน เป็นต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักกฏหมาย

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Abortion อะบอ-ฌัน การทำแท้ง
Accuse แอ็คยูส กล่าวโทษ
Allegation แอลิเก-ฌัน ข้อกล่าวหา
Amend อะเมนด การแก้ไข
Civil lawsuit ซิฝ-อิล ลอ-ซยูท คดีแพ่ง
Claims เคลมส เรียกร้อง
Compensation คอมเพ็นเซ-ฌัน ค่าตอบแทน
Criminal case ครีม-อิแน็ล เคส คดีอาญา
Criminal charge ครีม-อิแน็ล ชารจ ความผิดทางอาญา
Declare ดิคแล ประกาศ เปิดเผย
Defense ดิเฟนซ ป้องกัน
Factual แฟค-ชวล ข้อเท็จจริง
For instance ฟอร อีน-ซแท็นซ ตัวอย่างเช่น
Hand in แฮน อิน ส่ง
Judge จัจ ผู้พิพากษา
Law ลอ กฏหมาย
Lawyer ลอเยอะ ทนายความ
legal ลี-แก็ล ถูกกฏหมาย
Legal remedy ลี-แก็ล เรม-อิดิ เยียวยาทางกฏหมาย
Monetary มอน-อิเทริ การเงิน
Nearly เนีย-ลิ เกือบจะ
Party พา-ทิ คู่ความ
Plea พลี คำแก้ฟ้อง
Political Party โพะลีท-อิแค็ล พา-ทิ พรรคการเมือง
Prison ไพรซอน เรือนจำ หรือคุก
Purpose เพอ-พัซ วัตถุประสงค์
Redress ริดเรซ ชดใช้
Relief ริลีฟ การผ่อนปรน
Sexual harassment เซค-ฌวล ฮะแรซ-เม็นท ล่วงละเมิดทางเพศ
Subpoena ซับพี-นะ หมายเรียก
Summon ซัม-มัน เรียกตัว
Terminate เทอ-มิเนท ขาดอายุ ยุติ
Victim ฝิค-ทิม เหยื่อ
Violate ไฝ-โอะเลท ละเมิด ข่มขืน

Post a Comment

Previous Post Next Post