ขอบคุณภาษาอังกฤษ

ผิดถูก ก็พูดขอบคุณได้

Thank You

คนไทยเป็นคนที่ใช้คำ “ขอบคุณ” หรือ “ขอบใจ” ค่อนข้างบ่อยมาก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไร คำขอบคุณ ก็จะได้ยินเสมอ แต่สำหรับภาษาอังกฤษ เชื่อว่า ทุกคนก็คงได้ยินบ่อยเช่นกัน โดยเฉพาะคำว่า “Thank You” หรือ “Thanks”

นอกเหนือจากคำว่า “Thank You” หรือ “Thanks” ยังอีกคำบางคนที่มีความหมายเช่นเดียวกัน แต่อาจจะใช้ที่เป็นทางการมากกว่า อย่างเช่นตัวอย่างประโยค

I appreciated it. อ่านว่า ไอ อะพรีชิเอท อิท

แปลว่า ฉันรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา

เชื่อว่า ผู้ฟังจะรู้สึกประทับใจในคำขอบคุณนี้มากกว่า Thank you

กลับมาดูตัวอย่างการใช้ คำว่า Thank you กันบ้าง สำหรับการใช้ ให้ใช้ตามรูปประโยคแบบนี้ได้ 

Thank you for …
ขอบคุณสำหรับ .. 

ตัวอย่างการใช้ประโยค Thank you for 

Thank you for your support and coordinate.

แปลว่า ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือและประสานงาน

Thank you for your help.

แปลว่า ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ

Thank you for giving me the opportunity.

แปลว่า ขอบคุณสำหรับให้โอกาสฉัน Thank you for your help.

แปลว่า ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ

(เหมาะจะใช้เวลาได้รับเข้าทำงาน หรือได้ทำงานในโครงการพิเศษ)

Thank you for loving me.

แปลว่า ขอบคุณที่รักฉัน หรือสำหรับความรักที่มีให้


ประโยคตอบรับคำขอบคุณ

หลังจากที่มีคน “ขอบคุณ” เราก็จำเป็นจะต้องตอบรับคำขอบคุณ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาท และแสดงความยินดีที่เราได้ทำให้กับคนๆ นั้น ตัวอย่างรูปประโยค ได้แก่

You’re welcome. อ่านว่า ยัวร์ เวลคัม

แปลว่า ด้วยความยินดี (เป็นคำยอดฮิตที่คนมักใช้เป็นประจำ)

My pleasure. อ่านว่า ไม เพลช เชอร์

แปลว่า ด้วยความยินดี (เป็นคำยอดฮิตที่คนมักใช้เป็นประจำ เช่นกัน)

Post a Comment

Previous Post Next Post