ตอบกลับคำว่า ไม่เป็นไร

มารยาททางสังคม

ํYou're welcome

โดยปกติ คนไทย เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยน เวลาทำอะไรให้ใคร และได้รับคำตอบเป็นคำแสดงความขอบคุณ เช่น เราลุกขึ้นให้ ผู้สูงอายุ นั่งในรถประจำทาง รถไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินคำว่า "ขอบคุณ" หรือ "ขอบใจ" แล้วแต่ความอาวุโส

คำขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษที่มักได้รับ

  • Thank you
  • Thank you very much
  • Thank you so much
และแน่นอน คนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะตอบกลับว่า "ไม่เป็นไร" แต่ในภาษาอังกฤษ คำว่า ไม่เป็นไร สามารถพูดได้หลายวิธีมากๆ แต่ก็ต้องระวัง เพราะบางประโยค อาจใช้ต่างกันบ้าง 

ไม่เป็นไร ในภาษาอังกฤษ

  • No problem / โน พรอเบล็ม
  • That's ok. / แดด โอเค
  • Your're welcome. / ยัวร เวลคัม
  • It's my pleasure. / อิท มาย เพลสเชอะ
  • It's all right. / อิท ออล ไรท
  • I'm glad to do so. / แอม แกลด ทู ดู โซ
  •  Don't mention it. / ดอนท เมนชั่น อิท

ระวังการใช้ คำว่า Never mind

คำๆ นี้ ต้องระวังการใช้งาน ถึงแม้ว่า คำว่า Never mind  (อ่านว่า เนเวอะ มายด) จะมีความหมายว่า ไม่เป็นไร แต่โดยปกติแล้ว จะใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น เราโดนเดินชน โดนเหยียบเท้า หรือโดนน้ำหกใส่ เป็นต้น 

ประมาณว่า คำว่า Never mind ใช้กรณีที่เราได้รับความเสียหาย (บ้าง) หรือใช้กรณีที่เกิดการเจ็บตัว

Post a Comment

Previous Post Next Post