HI และ CI โควิด-19 คืออะไร

เรื่องที่คนไทยทุกคนต้องรู้
HI vs CI


ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 (Covid-19) ทำให้เกิดปัญหาในระดับโลก การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษไม่มาก อย่างเช่นคำศัพท์สองคำ ที่จะมาแนะนำในบทความนี้ นั่นคือ HI และ CI คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 (Covid-19)

HI ย่อมาจาก Home Isolation

หมายถึง การรักษาตัวเองที่บ้าน กรณีติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย (ไม่รวมผู้ป่วยที่หายใจลำบาก)ให้รักษาด้วยตัวเองที่บ้าน ที่ลดภาระของทางโรงพยาบาล โดยจะมีแพทย์ให้คำแนะนำและติดตามอาการ 

นอกจากนี้ ยังหมายถึงผู้ป่วยที่หายแล้ว แต่แพทย์ยังให้รักษาตัวต่อที่บ้าน

CI ย่อมาจาก Community Isolation

หมายถึง การรักษาตัวเองที่อยู่ในแหล่งชุมชมของตนเอง ที่มีการจัดสถานที่ให้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เหมาะสำหรับผู้มีอาการที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองและสีแดง ซึ่งทั้งสองนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการที่เห็นได้ชัด โดยเฉพาะอาการทางระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการถึงขั้นรุนแรง   

ผู้ป่วยกลุ่มสีต่างๆ หมายถึงอะไร

  • สีเขียว (Green)
    ผู้ป่วยที่แทบไม่มีอาการ หรือมีอาการคล้ายหวัด มีไข้สูง อาจมีอาการอื่นร่วม เช่น ลิ้นไม่รับรู้รส ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ เป็นต้น
  • สีเหลือง (Yellow)
    ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการทางระบบหายใจ หอบเหนื่อย หายใจเร็ว อาจมีโรคอื่นๆ ที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้้ เช่น โรคปอด โรคไต โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น
  • สีแดง (Red)
    ผู้่ป่วยอาการรุนแรง หายใจลำบาก ปวดหน้าอกตลอดเวลา ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว
สรุปส่งท้ายด้วยการมาทบทวนกับความหมายของคำว่า โควิด-19 ภาษาอังกฤษคือ Covid-19 ซึ่งย่อมาจาก CO แทน "corona", VI แทน "virus", D แทน "disease" และ 19 แทน 2019 เรียกชื่อเป็นไทยคือ ไวรัสโคโรนา 2019 นั่นเอง

สำหรับคำว่า disease แปลว่า โรค นะครับ

Post a Comment

Previous Post Next Post