ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้อย่างไร

ภาษาอังกฤษตัวเล็กใหญ่

Capital Letter

สำหรับการเขียนภาษาไทย จะพบว่า ไม่ว่าจะอยู่ในรูปประโยคอย่างไร เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ก็เขียนตัวอักษรเหมือนกัน และรูปร่างหน้าตา ก็เหมือนกันเช่นกัน (ยกเว้นใช้ ฟอนต์ ตัวอักษรไม่เหมือนกัน) แต่สำหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะแตกต่างกัน


ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ คืออะไร

ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Capital Letter"  ซึ่งหมายถึง ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น "A B C" ส่วนตัวพิมพ์เล็ก เขียนดังนี้ "a b c" เป็นต้น และที่สำคัญ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ยังจะมีการใช้ในโอกาสที่แตกต่างกัน ดังนี้
 • ใช้เมื่อขึ้นต้นประโยค
  I am a boy.  อักษร "I" ต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
 • ใข้เมื่อเขียนตัวอักษรย่อ
  BC ย่อมาจาก Before Christ หมายถึง ก่อนคริสตร์ศักราข 
 • ใช้เมื่อเขียนคำนามเฉพาะ
  Xi Jinping (สี จิ้นผิง), president of the republic of China 
 • ใช้ขึ้นต้น ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อภาพยนตร์
  "The Lord of the Rings" คือชื่อนิยายและภาพยนตร์แฟนตาซียอดฮิต
 • ใช้เพื่อเน้นคำให้โดดเด่น
  GO! แปลว่า ไป


ข้อควรระวังการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ Capital Letter 

ไม่ควรเขียนทั้งประโยคหรือเขียนตัวอักษรใหญ่ทั้ง "ย่อหน้า" เพราะจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่สบายตา และอ่านยากมากขึ้น บางคนอาจรู้สึกว่า เป็นการเขียนแบบ "ไม่สุภาพ" นอกจาก นี้ยังผิดหลักในการเขียนแบบสากลอีกด้วย 

เมื่อทราบวิธีการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแล้ว ก็อย่าลืมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยก็แล้วกัน ชอให้สนุกและมีความสุขกับการใช้และเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันต่อไป.. ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมงาน TheBeginningEnglish.com

Post a Comment

Previous Post Next Post