ชอบ ไม่ชอบ พูดภาษาอังกฤษอย่างไร

อีกหนึ่งบทสนทนาที่ควรทราบ

Like Dont' Like

เรื่องความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ที่อาจคาดเดาได้ยาก แม้กระทั่งญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด ก็อาจมีความชอบที่แตกต่างกันออกไป สำหรับประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่อง ความชอบ หรือไม่ชอบ นั้น จะพูดอย่างไรให้ฝรั่งเข้าใจ มาหาคำตอบกันได้เลย

เราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษว่า ชอบ/ไม่ชอบได้ สามารถพูดได้ตรงๆ หรือจะพูดเป็นประโยคคำถามเพื่อถามความรู้สึกของคนๆ ก็ได้ มาดูกันหน่อยว่า ถ้าจะพูดประโยคเหล่านี้ จะมีรูปแบบประโยคอย่างไร

ตัวอย่างประโยค "ชอบ"

I like durian. / ไอ ไลค ดูเรียน
ฉันชอบทุเรียน

I like her. /  ไอ ไลค เฮอร
ฉันชอบหล่อน

I like to swim. / ไอ ไลค ทู สวิม
ฉันชอบว่ายน้ำ

ตัวอย่างประโยค "ไม่ชอบ"

I don't like durian. / ไอ ดอนท ไลค ดูเรียน
ฉันไม่ชอบทุเรียน

I don't like her. / ไอ ดอนท ไลค เฮอร
ฉันไม่ชอบหล่อน

I don't like to swim. / ไอ ดอนท ไลค ทู สวิม
ฉันไม่ชอบว่ายน้ำ

ประโยคคำถามว่า ชอบ / ไม่ชอบ

Do you like durian? / ดู ยู ไลค ดูเรียน
คุณชอบทุเรียนไหม

Do you like her? / ดู ยู ไลค เฮอร
คุณชอบหล่อนไหว

Do you like to swim? / ดู ยู ไลค ทู สวิม
คุณชอบว่ายน้ำไหม

ประโยคคำตอบว่า ชอบ / ไม่ชอบ

Yes, I do. / เยส ไอ ดู
ใช่ ฉันชอบ

No I don't. / โน ไอ ดอนท
ไม่ ฉันไม่ชอบ

Post a Comment

Previous Post Next Post