เชื่อหรือไม่ พูดภาษาอังกฤษอย่างไร

ระวัง อย่าแชร์

Beliefs-or-Non-Beliefs

โลกปัจจุบันเป็นโลกของการออนไลน์ โลกของระบบดิจิตอล ทุกๆ คนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบน web site, blog, social media ต่างๆ (YouTube Channel) แต่การจะเผยแพร่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพิจารณาให้ดีว่า มีผลกระทบกับคนอื่นหรือไม่ และข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือไม่

การแสดงออก “เชื่อ” หรือ “ไม่เชื่อ”

Expressing Beliefs or Non-Beliefs

มีประโยคและวลีหลายคำที่สามารถสื่อความหมายว่า เชื่อหรือไม่เชื่อ และบางคนก็แสดงให้เห็นว่า ไม่อยากจะเชื่อ ไม่น่าเป็นไปได้ สำหรับใครที่ชอบแสดงออกถึงอาการแบบนี้ เรามาดูภาษาอังกฤษสักหน่อยว่า สามารถใช้คำอะไรได้บ้าง

I can’t believe it.
ฉันไม่อยากจะเชื่อ (แสดงอาการประหลาดใจกับสิ่งที่เห็น/ได้ยิน)

Are you just kidding?
คุณแค่พูดล้อเล่นใช่ไหม (อีกหนึ่งประโยคที่ไม่ค่อยอยาจะเชื่อ)

No Wonder
ไม่แปลกใจ (กับสิ่งที่พบเห็นหรือได้ยิน)

No Way
ไม่มีทาง (ความหมายคือ ไม่เชื่อ)

It’s true.
มันคือความจริง

ตัวอย่างการใช้ประโยคเชื่อ/ไม่เชื่อ

You are so beautiful. – คุณสวยมาก

Are you kidding? – คุณพูดล้อเล่นเหรอ

I’m 60 years old. – ฉันอายุ 60 ปีแล้ว

I can’t believe it. – ฉันไม่อยากเชื่อ (หมายถึงดูหน้าอ่อนกว่าอายุ)

อาจจะพูดต่อว่า It’s true. – มันคือความจริง (..แต่แอบดีใจเพราะมีคนชมว่า หน้าอ่อน)

Post a Comment

Previous Post Next Post