คำศัพท์ภาษาอังกฤษ งานวิศวกร

เตรียมพร้อมก่อนเป็นวิศวกร
engineering

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ใครสนใจจะทำงานด้านวิศวกรรม เพราะนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนแล้ว คำศัพท์ต่างๆ ก็เป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การทำความเข้าใจและสามารถรู้ความหมายของคำศัพท์ด้านวิศวกรรมก่อนล่วงหน้า ย่อมเป็นประโยคต่อการเรียนเป็นอย่างมาก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษงานวิศวกร

คำศัพท์ คำแปล
Abutment  ตัวค้ำ
Acceleration  ความเร่ง
Accommodation  สถานที่ก่อสร้างและที่พักอาศัย
Activation  การกระตุ้น
Advice  คำแนะนำ
Advise  ปรึกษา
Agent  ผู้แทน
Agreement  ข้อตกลง
Amend  แก้ไข
Amplitude  ความกว้าง
Analysis  การวิเคราะห์
Angle  มุม
Arch  ช่องโค้ง
Assembly  การสร้าง
Audit  ตรวจสอบ
Automation  ระบบอัตโนมัติ
Axis  เพลา
Axle  แกนล้อ
Balance  ส่วนที่เหลือ
Battery  หม้อไฟฟ้าที่ใช้ในวิทยุ
Beam  คาน
Bearing  ตลับลูกปืน
Blueprint  พิมพ์เขียว
Building  อาคาร
Calculation  การคำนวณ
Cantilever  คานยื่น
Cell  หน่วย
Chiller เครื่องทำความเย็น
Circumference  เส้นรอบวง
Combustion  สันดาป
Compile  รวบรวม
Component  ส่วนประกอบ
Compression  การอัด
Computer Aided Desgin (CAD) คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
Concept  ความคิด
Constriction  การหดตัว
Consultation  การปรึกษา
Control  เครื่องควบคุม
Conversion  การเปลี่ยนแปลง
Conveyance  การขนส่ง
Conveyor belt สายพานลำเลียง
Cooling  การระบายความร้อน
Coupling  หัวต่อรถ
Crankshaft  เพลาข้อเหวี่ยง
Current  กระแส
Curves  เส้นโค้ง
Cylinder  กระบอกสูบ
Degree  ระดับ
Depth  ความลึก
Design  ออกแบบ
Device  กลไก
Diagram  แผนผัง
Diameter  เส้นผ่าศูนย์กลาง
Diesel  เครื่องยนต์ดีเซล
Dimension  วัดระยะ
Direction  การควบคุม
Distill  กลั่น
Distribution  การกระจาย
Dynamic load แรงกระทำที่เคลื่อนที่
Elastic  ยืดหยุ่น
Electrical  เกี่ยวกับไฟฟ้า
Electronics  อิเล็กทรอนิกส์
Element  ส่วนมูลฐาน
Elevated  ทางยกระดับ
Ellipse  รูปไข่
Energy  พลังงาน
Engine  เครื่องกล
Excavation  การขุด
Excavator  รถขุดดิน
Exhaust  ท่อไอเสีย
Expert  เชี่ยวชาญ
Fabrication  การเชื่อมโลหะ
Flexible  บิดงอได้ง่าย
Flow  การไหล
Fluid  ของเหลว
Fluorescent  เรืองแสง
Force  ที่เรืองแสง
Frame  กรอบ
Friction  ความเสียดทาน
Fuel  เชื้อเพลิง
Fulcrum  จุดหมุน
Gear  เฟือง
Generate  ผลิต
Generator  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Gimbals  กล่องหรือโครงสำหรับบรรจุเข็มทิศ
Grade  ค่าระดับ
Grading  การปรับระดับดิน
Hardware  ฮาร์ดแวร์
Haul  ขนส่ง
Heat  การทำความร้อน
Hoist  เครื่องยก
Horizontal  ตามขวาง
Hydraulic  ไฮโดรลิก
Ignite  การจุดให้ลุก
Illumination  การทำให้สว่างขึ้น
Imprinting  การประทับตราทางพันธุกรรม
Information  ข้อมูล
Injection  หัวฉีด
Installation  การติดตั้ง
Instrument  เครื่องมือ
Intake  การรับเข้า
Intersection  การตัด
Investigation  การสืบสวน
Invisible  ซึ่งมองไม่เห็น
Joint  รอยต่อ
Lever  คันโยก
Lift  ลิฟต์
Liquid  ของเหลว
Load  น้ำหนักถ่วง
Machine  เครื่องกล
Management  การจัดการ
Manufacturing  อุตสาหกรรมการผลิต,
Mark การทำเครื่องหมาย
Measurement  การวัด
Mechanize  ใช้เครื่องจักร
Modular  ประกอบด้วยหน่วยแยกต่าง
Mold  แม่พิมพ์
Motion  การเคลื่อนไหว
Motor  เครื่องยนต์
Negative  ขั้วลบ
Nuclear  นิวเคลียร์
Object  วัตถุ
Operation  การเดินเครื่อง
Oscilloscope  เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า
Phase  ขั้นตอน
Physics  ทางกายภาพ
Piston  ลูกสูบ
Pivot  แกน
Plumb  ตั้งฉาก
Pneumatic  ที่ใช้กำลังลม
Power  พลัง
Precision  ความเที่ยงตรง
Process  กระบวนการ
Production  ผลิตผล
Project  โครงการ
Propulsion  การขับเคลื่อนไปข้างหน้า
Pulley  ลูกรอก,
Radiate  กระจายออกเป็นรัศมี
Ream  คว้านรู
Refine  ทำให้บริสุทธิ์
Refrigeration  ทำให้เกิดความเย็น
Regulation  การควบคุม
Reinforcement  ทำให้แข็งแรง
Repair  ซ่อมแซม
Retrofit  การดัดแปลงแก้ไข
Revolution  การหมุนรอบ
Rotation  การหมุนเวียน
Rotary  หมุนเวียน
Savvy  ความรู้ความเข้าใจ
Scheme  หลักสูตร
Scientific  วิทยาศาสตร์
Sequence  ลำดับ
Sewage  ของโสโครก
Shape  รูปร่าง
Slide  แผ่นภาพเลื่อน
Solar  แสงอาทิตย์
Spark  ประกาย
Stability  เสถียรภาพ
Standard Western Cell หน่วยวิเคราะห์มาตรฐาน
Strength  ความต้านทาน
Structure  โครงสร้าง
Superstructure  โครงสร้างบนส่วนของอาคาร
Suspension  การแขวนลอย
Suspension bridge สะพานแขวน
Suspicious  มีความสงสัย
Target  เป้าหมาย
Technology  เทคโนโลยี
Tools  เครื่องมือ
Transform  การแปลง
Transmission  การส่งผ่าน
Transmit  ส่งผ่าน
Turbine  กังหัน
Vacuum  สุญญากาศ
Valve  ตัวปิดเปิด
Vertical  แนวตั้ง
Vibration  การสั่นสะเทือน
Virtual reality เสมือนจริง
Weight  น้ำหนัก
Weld  เชื่อมโลหะ
Withstand  ต้านทาน
Worker  คนงาน

Post a Comment

Previous Post Next Post