เขียนใบลากิจในภาษาอังกฤษ

ไปมา ลาไหว้

personal-leave-english


ในภาษาอังกฤษ คำว่า ลากิจ คือ Personal Leave การลาอาจมีสาเหตได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ลาไปทำธุระกับทางราชการ ลาพาพ่อแม่ไปหาหมอ หรือลาเพื่อเกณฑ์ทหาร เป็นต้น ซึ่งการลากิจสำหรับองค์กรธุรกิจ สามารถลาได้ แต่ควรตรวจสอบกับแผนกบุคคลของคุณก่อน


โดยปกติเราสามารถลากิจได้ อย่างน้อย 3 วันต่อปี และได้รับค่าจ้างตามปกติ


ตัวอย่างการเขียนจดหมายลากิจ

ไปเยี่ยม คุณพ่อที่ไม่สบาย

I would like to apply for 3 days leave as I have to visit my parents in my hometown. My father is sick.

Thank you for your consideration of my request.

ลาไปขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

I would like to take one day leave on (Date) to apply for postponement of military service conscription.

จดหมายลาครู (พ่อแม่ เขียนถึงครู)

I’m writing to inform you that. My Son will not be attending school between (From date) to (To date) due to “we had to go abroad“.

หลังคำว่า “my son” อาจระบุชื่อ

สามารถเปลี่ยนคำว่า “we had to go aborad” เป็นเหตุผลอื่นๆ ตามต้องการ

Post a Comment

Previous Post Next Post