คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 4

น้องๆ ป.4 เชิญมาทางนี้

Class Room

อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสาร "คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา" เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการสอน โดยคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวน 258 คำ (กำหนดไว้ 550-700 คำ) โดยเป็นคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม  ถ้ารวมกับชั้น ป.1=155  + ป.2=159 + ป.3=154 คำ ก็จะได้มากกว่า 700 คำเลยทีเดียว

258 คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ache เอค อาการปวด
afternoon อาฟเธอรนูน เวลาบ่าย
airport แอร์พอรท สนามบิน
autumn ออทัม ฤดูใบไม้ร่วง
awake อะเวค ตื่นนอน
baht บาท หน่วยเงินตราของไทย
bamboo แบมบู ต้นไผ่, ไม้ไผ่
barbecue บาบิคยู เตาย่างอาหารกลางแจ้ง
beak บีค จงอยปากนก
beverage เบฝเออะริจ เครื่องดื่ม (ที่ไม่ใช่ผสมน้ำเปล่า)
bomb บอมบ ระเบิด
blanket บแลงแค็ท ผ้าห่ม
blind บไลนด ซึ่งตาบอด
blouse บเลาซ เสื้อผ้าสตรี
bone โบน กระดูก, ก้าง
bored บอร ทำให้เบื่อ
boxing บ็อคซิ่ง การชกมวย
branch บรานซ กิ่งไม้, สาขา
brush บรัซ พู่กัน, แปรง
buffalo บัฟฟะโล ควาย
butter บัทเธอร เนยเหลว, สิ่งที่คล้ายเนย
camel คาเมล อูฐ
camp แคมฟ ค่ายพัก, เพิงพัก
canteen แคนทีน ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน
careless แคเล็ซ ประมาท, สะเพร่า
centimeter เซนติเมตร หน่วยวัด, เซนติเมตร
cheap ชีฟ ถูก, ราคาถูก
chin ชิน คาง
chocolate ชอคโอะลิท ชอกโกแลต
choose ชู๊ด เลือก
cinema ซินีมา โรงภาพยนตร์
clear เคลียร โปร่งใส, ชัดเจน
clever คเลฝเออะ ฉลาด
climb คลามบ ปีน, ตะกาย
closet โคลเซท ตู้
clothes คโลส เสื้อผ้า
cloudy คเลาดอิ เมฆหนา, เมฆมาก
clown คเลาน ตัวตลก
club คลับ สโมสร
coat โค๊ท เสื้อคลุม
coconut โคโคนัท มะพร้าว
coin คอยน เหรียญ
cold โคลด เย็น
comb โคม หวี, หวีผม
copy คอพอิ สำเนา
cousin เคอซิน ลูกพี่ลูกน้อง
cover โคเวอร ปกคลุม
crossword ครอสเวิด ปริศนาอักษรไขว้
cupcake คัพเคก เค้กชิ้นเล็กที่ใส่ภาชนะถ้วย
dark ดารค มืด, ดำ
deep ดีฟ ลึก
dentist เดน-ทิซท ทันตแพทย์
desert เดสเอิท ทะเลทราย
divide ดิไฝด แบ่ง
diary ไดอะริ ไดอารี่, สมุดบันทึกประจำวัน
dictionary ดิคชันนารี พจนานุกรม
dolphin ดอล-ฟิน ปลาโลมา
doughnut ดอนัท ขนมโดนัท
drive ไดรซ ขับขี่(รถยนต์)
dry ดราย แห้ง
dust ดัสท ฝุ่น
earring เอียริ่ง ตุ้มหู
earth เอิรท โลก, พื้นผิวโลก
easy อีซี่ ง่าย
entertain เอนเธอรเทน ทำให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน
evening อีฟนิ่ง ตอนเย็น
example เอกแซมเพิล ตัวอย่าง
exercise เอ็กเซอรไซร ออกกำลังกาย, ฝึกหัด
expensive เอ็คซเพนซิฝ แพง
fall ฟอล ฤดูใบไม้ร่วง, ตก, หล่น
feed ฟีด ให้อาหาร(สัตว์), เลี้ยง
feel ฟิล รู้สึก
female ฟีเมล เพศหญิง
fence เฟ็นซ รั้ว
festival เฟซ-ทิแฝ็ล งานฉลอง
file ไฟล แฟ้มเก็บเอกสาร
fill ฟิล เติม, บรรจุ
film ฟิลม ฟิล์ม, ภาพยนตร์
find ไฟด หา, ค้น, พบ
fish sauce ฟิช ซอส น้ำปลา
flash แฟลซ ไฟกระพริบ
flour ฟเลาร แป้ง
flute ฟลุท ขลุ่ย
foggy ฟ็อกกี้ หมอกหนา
forecast ฟรอคาสท พยากรณ์
fork ฟอรค ส้อม
funny ฟันนี่ สนุก, ตลก
game เกม เกม
garage กะราฉ โรงรถ
ghost โกสท ผี
gift กีฟท ของขวัญ
glasses กราส แว่นตา
grocery กรอเซอรี่ ร้านขายของชำ
grow โกลว เจริญงอกงาม,เติบโต,งอก
gym จิม โรงยิม
hall ฮอล ห้องประชุม,ห้องโถง
health เฮลท สุขภาพ
healthy เฮลทธี มีประโยชน์ต่อร่างกาย, มีสุขภาพดี
heart ฮาร์ท หัวใจ
hill ฮิล เนินเขา
hip ฮิพ สะโพก
holiday ฮอลอิเด วัดหยุด,วันพักผ่อน, วันนักขัตฤกษ์
hospital ฮอซพิแท็ล โรงพยาบาล
hotel โฮเทล โรงแรม
husband ฮัสแบนด สามี
internet อินเตอร์เนท อินเตอร์เน็ต
insect อินเสริท แมลง
jelly เจลลี่ วุ้น
jungle จังเกิล ป่า
kangaroo แคงกะรู จิงโจ้
kayak ไค-แอ็ค เรือแคนนูขนาดเล็ก
kilo กิโล กิโลกรัม
kitchen คิทเชน ครัว
know โน รู้
lab แลฟ ห้องปฏิบัติการ
leaf ลีฟ ใบไม้
lemonade เลมอนเนด น้ ามะนาว
lettuce เลททิซ ผักกาดหอม
library ไลบารี่ ห้องสมุด
life ไลฟ ชีวิต
lips ลิฟส ริมฝีปาก
litter ลิทเธอร เล็กน้อย
longan ลองแกน ลำใย
lotus โลตัส ดอกบัว
male เมล ผู้ชาย/ซึ่งเป็นของผู้ชาย
mall มอล ห้างสรรพสินค้า
mangosteen แมงโกทีน มังคุด
market มารเก็ท ตลาด
medicine เมดอิซิน แพทย์ศาสตร์,ยา
melon เมลอน แคนตาลูป
member เมมเบอร สมาชิก,ชาวคณะ
midnight มิดไนท เที่ยงคืน,ความมืดสนิท
monk มังค พระสงฆ์
monster มอนเธอร สัตว์ประหลาด
morning มอรนิ่ง เวลาเช้า
mountain เมานเทน ภูเขา,กลองของขนาดใหญ่
movie มูวี่ ภาพยนตร์
mug มัก แก้วขนาดใหญ่มีหูจับ
nail เนล เล็บ
nationality เนชั่นนอลลิธิ เชื้อชาติ,สัญชาติ
nephew เนฟยู หลานชาย
nice ไนซ ดี,นิสัยดี,น่าคบ
niece นิซ หลานสาว
night ไนท กลางคืน
note โนท หมายเหตุ,ข้อความ,จดหมายสั้นๆ
now นาว ในขณะนี้,เดี๋ยวนี้,ปัจจุบันนี้
nun นัน แม่ชี
octopus ออคโทะพัซ ปลาหมึกยักษ์
office ออฟฟิค สำนักงาน
omelet ออมเล็ท ไข่เจียว
onion อัน-ยัน หัวหอมใหญ่
orchid ออคิด กล้วยไม้
P.E. พี ยี วิชาพละศึกษา
pants แพนท กางเกงขายาว
parents แพเร็นท พ่อ แม่, ผู้ปกครอง
pass พาส ผ่าน
paste เพซท วาง
pepper เพพเพอะ พริกไทย
pill พิลล ยาเม็ด
planet แพลนเนท ดาวเคราะห์
plant แพลนท พืช
playground เพลยกราวนด สนามเด็กเล่น
plum พลัม ต้นพลัม
plumber พลัมเบอร ช่างประปา
pocket พอคเก็ท กระเป๋าหรือถุงใบเล็กๆ
poem โพเอ็ม โคลง กลอน
poll โพลี การส ารวจความคิดเห็น
porridge พอริจ อาหารเช้าที่ทำจากข้าวโอ๊ตใส่น้ำ หรือนม
powder พาวเดอร ผง แป้ง ฝุ่น
practice พแรคทิซ ซ้อม,ฝึกซ้อม,ฝึกหัด
prawn พรอน กุ้ง
present พรีเซนท ของขวัญ
pretty พริทที สวย,น่ารัก
price พไรซ ราคา
print พรินท พิมพ์
pull พูล ดึง
push พุช ผลัก
quick ควิค รวดเร็ว,เร่งรีบ
rainbow เรนโบว สายรุ้ง,รุ้งกินน้ำ
repeat รีพีท พูดซ้ำ
rescue เรซคยู ช่วยชีวิต/การช่วยชีวิต
restaurant เรซโทะแร็นท ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
ride ไรด ขี่
road โรด ถนน
rob รอบ ปล้น
rocket รอคเก็ท จรวด
root รูท ราก
rose โรส ดอกกุหลาบ
routine รูธีน กิจวัตรประจำวัน
satellite แซทเอะไลท ดาวเทียม
scarf ซคาฟ ผ้าพันคอ
science ไซ-เอ็นซ วิชาวิทยาศาสตร์
sea ซี ทะเล
seed ซีด เมล็ด
sell เซล ขาย
send เซนด ส่ง
sew โซ เย็บ
shake เชค สั่น,เขย่า
shelf เฌ็ลฟ ชั้นวางของ,หิ้งวางของ
shop ชอฟ ร้านค้า
shopping mall ช็อปปิ้งมอล ห้างสรรพสินค้า
sick ซิค ป่วย
ski สกี กระดานสกี
slow สโล ช้า
smoke สโมค ควัน
snack สแนค อาหารว่าง
snowy ซโนอิ ปกคลุมไปด้วยหิมะ
social โซเชียล เกี่ยวกับสังคม
soda โซดา โซดา
sore โซ เจ็บปวด
sour เซาร รสเปรี้ยว
space สเปส อวกาศ
space ship สเปสชิฟ ยานอวกาศ
special สเปเชียล เฉพาะ
spend สเปนด ใช้เงิน
spicy สไปซี่ รสเผ็ด
spoon สพูน ช้อน
spring สปริง ฤดูใบไม้ผลิ
square สแควร สี่เหลี่ยมจตุรัส
station สเตชั่น สถานี
stem ซเท็ม ลำต้น
straw ซทรอ กองฟาง
street สตรีท ถนน
sugar ซูการ์ น้ำตาล
summer ซัมเมอร ฤดูร้อน
sunny ซันนี่ แดดจ้า
sweater สเวทเธอะ เสื้อกันหนาว
syrup ไซรัพ น้ าเชื่อม
tail เทล หาง
talk ทอลค คุย
teach ทีช สอน
team ทีม ทีม,กลุ่ม,คณะ
theater ธีอะเทอะ โรงละคร
thin ทิน ผอม,บาง
ticket ทีคเคท ตั๋ว บัตรผ่านประตู
time ไทม เวลา
tofu โทฟู เต้าหู้
tomorrow ทูมอเรอะ วันพรุ่งนี้
tonight ทูไนท คืนนี้
tour ทัวร การท่องเที่ยว การทัศนาจร
underline อันเดอะไลน ขีดเส้นใต้
uniform ยูนิฟอรม เครื่องแบบ
vegetable วีเจทเทเบิล ผัก
wear แวร สวม,ใส่
weather เวทเธอะ อากาศ
wet เวทเธอะ เปียก
wife ไวฟ ภรรยา
windy วินดี้ ซึ่งมีลมแรง
winter วินเธอะ ฤดูหนาว
work เวิรค ท างาน
year เยียร ปี, ขวบ
yesterday เยสเธอะเดย เมื่อวานนี้
yogurt โยเกิรท โยเกิร์ต
yolk โยค ไข่แดง
yummy ยัมมี่ มีรสชาดดี

Post a Comment

Previous Post Next Post