คำศัพท์ภาษาอังกฤษรถทุกประเภท

รถมีกี่ประเภท
Vehicle

จะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่า รถและรถที่มีเครื่องยนต์ในประเทศไทยและทั่วโลกมีกี่ประเภท ส่วนตัว ขอบอกตามตรงเลยว่า ไม่ทราบเหมือนกัน ดังนั้น ทีมงานของเรา จึงได้ไปรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ คำศัพท์ของรถประเภทต่างๆ มาให้แล้ว บางคำ อาจมีการเรียกใช้เฉพาะในประเทศไทย เท่านั้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถ หรือยานพาหนะ

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
  Airplane แอรเพลน เครื่องบิน
  Ambulance แอมบิวเลินซ รถพยาบาล
  Bicycle ไบ๊ซิเคิล รถจักรยาน
  Boat โบ๊ท เรือพาย
  Bus บัส รถบัส
  Car คาร รถยนต์
Compact Car คอมแพคคาร รถยนต์ขนาดเล็ก
CUV ซียูวี Crossover Utility Vehicle
Eco-Car อีโค คาร รถยนต์ขนาดเล็ก รถที่มีแชสซีและตัวถังเป็นชิ้นเดียวกัน และยกขึ้นสูง
Electric Vehicle อิเลคทริค วีฮิเคิล รถยนต์ไฟฟ้า อาจเรียก Mini Car หรือ City Car
Full-Size Car ฟูลไซต คาร รถยนต์นั่งขนาดใหญ่
  Helicopter เฮ๊ลิค็อพเทอะ เฮลิคอปเตอร์
Mid-size Car มิดไซต คาร รถยนต์ขนาดกลาง
  Motorcycle โมเทอะไซเคิล จักรยานยนต์
MPV เอ็มพีวี Multi Purpose Van รถยนต์อเนกประสงค์
PPV พีพีวี Pick-up Passenger Vehicle รถยนต์อเนกประสงค์ ดัดแปลงจากรถกระบะ
  Ship ชิพ เรือใหญ่
Sky train สกายเทรน รถไฟฟ้า
Sport Utility Vehicle สปอรท ยูทิลิตี้ วีฮิเคิล รถยนต์อเนกประสงค์ แบบสปอร์ต
  Taxi แท็กซิ แท็กซี่
  Train เทรน รถไฟ
Tricycle ไทรซิเคิล รถสามล้อ
  Truck ทรัค รถบรรทุก
  Van แวน รถตู้

Post a Comment

Previous Post Next Post