เรื่องต้องรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
College vs University

เพื่อให้น้องๆ คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆ รวมทั้งคนทั่วไป ได้รู้จักกับวิธีการกล่าวถึง ระดับการศึกษาของไทย บทความนี้ ได้ทำการรวบรวมรายละเอียดการเรียนระดับการศึกษา พร้อมเปรียบเทียบกับระดับการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พื้นฐานการศึกษาของไทย

  • เริ่มต้นระดับ ประถมศึกษา  (ป.1-6) เทียบเท่า Grade 1-6
  • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  เรียกสั้นๆ ว่า ม.ต้น เทียบเท่า Grade 7-9
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เรียกสั้นๆ ว่า ม.ปลาย เทียบเท่า Grand 10-12

สำหรับคำว่า "อุดมศึกษา" หมายถึง การศึกษาต่อเนื่องมาจากมัธยมศึกษา นั่นเอง

College vs University

คุณทราบหรือไม่ว่า College (อ่านว่า คอล-เล็จ) มีความหมายว่า "วิทยาลัย" ส่วนคำว่า University (อ่านว่า ยูนิเฝอ-ซิทิ) แปลว่า มหาวิทยาลัย แต่ถ้าเป็นคนอเมริกัน ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกัน นั่นก็คือ แปลว่า "มหาวิทยาลัย"

ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปกติเราเรียกว่า "ภาคการศึกษา" หรือไม่ ก็เรียกว่า "เทอม" ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Semester (อ่านว่า ซิเมส-เทอะ) สำหรับการศึกษาที่มี 2 ภาคการศึกษา เท่านั้น

กรณีมี 3 ภาคการศึกษา จะเรียกว่า Quarter (อ่านว่า ควอ-เทอะ) หรือ Trimester (ไทรเมส-เทอะ) แทน

คำเรียกน้องๆ มหาวิทยาลัย

  • น้องนักศึกษาปี 1 เรียกว่า Freshy (อ่านว่า เฟรชชี่)
  • น้องนักศึกษาปี 2 เรียกว่า Sophomore (อ่านว่า ซอฟ-ฟะ-มอร์)
  • น้องนักศึกษาปี 3 เรียกว่า Junior (อ่านว่า จู-เนียร์)
  • น้องนักศึกษาปี 4 เรียกว่า Senior (อ่านว่า ซี-เนียร์) 
นอกจากนี้ สำหรับน้องที่เรียกเกิน 4 ปี เรียกว่า เป็นรุ่นปู่ ก็เรียกว่า Super Senior  (อ่านว่า ซูเพอะ-ซีเนียร์)

Post a Comment

Previous Post Next Post