พูดให้คำแนะนำภาษาอังกฤษ

ข้อควรระวังการพูดแนะนำ

ให้คำแนะนำ

บทความนี้ จะมาแนะนำการใช้ประโยคในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "คำแนะนำ" ที่ไม่ใช่คำสั่ง แต่จะพูดอย่างไร ให้ผู้ฟังรู้สึกว่า เป็นคำแนะนำจริงๆ เรามาดูสิว่า ภาษาอังกฤษมีโครงสร้างการพูดอย่างไร

ใช้คำว่า Should  ช่วย

ภาษาอังกฤษ Should มีควาหมายว่า "ควรจะ" หรือ "น่าจะ" ซึ่งจะใช้นำหน้าคำกริยา เพื่อทำให้เป็นประโยคแนะนำ และทำให้ประโยคดูเบาขึ้น ไม่ได้บังคับจนเกินไป

ประโยคภาษาอังกฤษ ให้คำแนะนำ

สถานการณ์ ผู้ฟังดูอาการไม่ดี อ่อนล้า หรืออาจไม่สบาย

You should take some medicine
ยู ชูด เทค ซัม มีดิซิน
คุณน่าจะทานยาสักหน่อย

You should see a doctor.
ยู ชูด ซี อะ ดอกเตอร
คุณน่าจะไปหาหมอนะ

You should get some rest.
ยู ชูด เก็จ ซัม เรท
คุณน่าจะพักผ่อนบ้าง

ข้อสังเกต จะเห็นได้ชัดเจนว่า หลังประธานในประโยค ตามด้วยคำว่า "Should" ซึ่งวางไว้นำหน้า คำกริยา (Take, See และ Get) และคำกริยาเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องมีการผันรูปเป็นกริยาช่องอื่นแต่อย่างใด

ตัวอย่างประโยคการใช้ "Should not" แปลวา "ไม่ควร"

You should not eat too much.
ยู ชูด น็อท อิท ทู มัช
คุณไม่ควรทานมากเกินไป

You should not drive too fast.
ยู ชูด น็อท ไดรซ ทู ทู ฟาดท
คูณไม่ควรขับรถเร็ว

You should not come to work late.
ยู ชูด น็อท คัม ทู เวิรค เลท
คุณไม่ควรมาทำงานสาย

You should not think too much.
ยู ชูด น็อท ติงค ทู มัช
คุณไม่ควรคิดมากจนเกินไป

สำหรับคำในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า คำแนะนำ มีหลากหลายมาก
  • Advise
  • Exhort
  • Instruct
  • Introduce (แนะนำคนให้รู้จักกัน)
  • Recommend
  • Suggest

Post a Comment

Previous Post Next Post