ประโยคการเดินทางภาษาอังกฤษ

พูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง

go Vehicle

ถ้าเราต้องการพูดว่า เราใช้ยานพาหนะอะไรในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปโรงเรียน ไปทำงาน หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว เราจะมีรูปแบบประโยคในการพูดอย่างไร มาเริ่มศึกษากับเลย

ตัวอย่างประโยคการสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง

I go to school by bicycle.
ไอ โก ทู สคูล บาย ไบไซเคิล

ฉันเดินทางไปโรงเรียนโดยจักรยาน (แสดงว่าโรงเรียน อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนัก)

จากตัวอย่างประโยคข้างต้น พอจะแบ่งแยกแนวทางในการแต่งประโยคได้ดังนี้

I go to + location + by + vehicle 
ฉันไป + สถานที่ + โดย + พาหนะ

มาลองสร้างประโยคกัน จากโครงสร้างข้างต้นกันดู

 • I go to office by car.
 • I go to hospital by bus.
 • I go to Chiang mai by plane.
นอกจากการใช้คำว่า go to แล้ว เพื่อบอกว่า "ไป" แล้ว เรายังสามารถใช้คำว่า "Take" และคำว่า "Catch"
 • Take  แปลว่า จับ (เอา ดื่ม เบิก และอื่นๆ)
 • Catch แปลว่า จับ (เกาะ ตะครุบ และอื่นๆ)
ตัวอย่างประโยคการใช้คำว่า Take / Catch แทนคำว่า Go to  
 • I take the bus to school
 • I take express boat to office.
 • I take a taxi to airport. 
ความหมายของคำว่า "Take" ในประโยคข้างต้น จะหมายถึง "โดยสาร"
นอกจากคำว่า "Taxi" เราสามารถใช้คำว่า "Cap" แทนได้ เพราะมีความหมายเดียวกัน
 • I catch a taxi to see the movie.
 • I catch the MRT to my condominium.
 • I catch the BTS to my home.
ความหมายของคำว่า "Catch" ในประโยคข้างต้น จะหมายถึง "นั่ง"


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟฟ้า

MRT ย่อมาจาก Mass Rapid Transit
แปลว่า รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หรือที่เรารู้จักคือ รถไฟฟ้าใต้ดิน

BTS ย่อมาจาก Bangkok Mass Transit System 
แปลว่า ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือที่เรารู้จักคือ รถไฟฟ้า (ลอยฟ้า)

Post a Comment

Previous Post Next Post