คำนำหน้านาม คืออะไร

พูดให้ถูก พูดให้ชัดเจน

articles

เพื่อให้การพูดหรือการเขียนภาษาอังกฤษมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องเข้าใจ “คำนำหน้านาม” หรือ articles ว่ามีความสำคัญอย่างไร และวิธีการนำไปใช้

คำนำหน้านามหรือ Articles คืออะไร

articles หรือคำนำหน้านาม ประกอบด้วย a, an และ the แค่ 3 ตัว เท่านั้น

 • a และ an ใช้สำหรับระบุว่ามีหนึ่งอย่าง หนึ่งอัน
 • the ใช้สำหรับการระบุเฉพาะเจาะจง เครื่องดนตรี หรือใช้กับสิ่งของที่มีสิ่งเดียว

ตัวอย่างการใช้งาน a, an และ the

การใช้ “a” นำหน้าคำนาม คำนั้นจะต้องขึ้นด้วยด้วยพยัญชนะ ที่ไม่ใช่สระ (a,e,i,o หรือ u)

 • a book = หนังสือหนึ่งเล่ม
 • a boy = เด็กผู้ชายหนึ่งคน
 • a girl = เด็กผู้หญิงหนึ่งคน
 • a teacher = ครูหนึ่งคน


กรณีการใช้ “an” นำหน้า คำนามนั้นๆ จะต้องขึ้นต้นด้วยสระ ซึ่งประกอบด้วย a,e, i, o หรือ u

 • an ant = มดตัวหนึ่ง
 • an apple = แอปเปิลผลหนึ่ง
 • an elephant = ช้างหนึ่งตัว
 • an hour = หนึ่งชั่วโมง


การใช้ “the” เพื่อระบุเฉพาะเจาะจงนั้น ยังสามารถใช้สำหรับการพูดในครั้งที่ต่อๆ ไป เช่น

 • I’m living in a condominium.
 • The condominium is locate in Sukhumvit Road.


เมื่อมีข้อกำหนดการใช้คำนำหน้านาม ก็มี “ข้อยกเว้น” ไม่ต้องใส่ a, an หรือ the เลย

 • ชื่อเฉพาะ ชื่อคน ชื่อร้าน
 • ชื่อสถานที่ จังหวัด
 • ชื่อฤดูกาล

Post a Comment

Previous Post Next Post