คำศัพท์โควิด-19 ภาษาอังกฤษ

มาเรียนรู้คำศัพท์ Covid-19 กัน

Covid-19

อย่างที่ทราบกันดีกับปัญหาของโรค Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโรค ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย การเรียนรู้และทำความเข้าใจของโรค จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องเข้าใจ บทความนี้ จะมารวบรวมคำศัพท์ และความหมายของคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะได้รู้ทันและเข้าใจข่าวสารที่มีประกาศออกมา

นอกเหนือจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 (Covid-19) แล้ว ยังมีคำที่มีการพูดถึงบ่อยๆ และมีความเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ที่เราควรจะทำความเข้าใจความหมายเช่นกัน 


คำศัพท์ Covid-19

คำศัพท์ ความหมาย
ATK (Antigen Test Kit) อุปกรณ์สำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
Cluster กลุ่ม
Communicable disease โรคติดต่อ
Countrywide Lockdown ปิดประเทศ
Covid-19 ชื่อเป็นทางการของโรค ย่อมาจาก  “Coronavirus disease starting in 2019” หรือ โรคไวรัสโคโรนา เริ่มปี 2019 
Detected ตรวจพบการติดเชื้อ
Droplets ละอองฝอยของสารคัดหรั่ง
Epidemic โรคระบาดที่มีการแพร่อย่างรวดเร็ว
Face Shield แผ่นพลาสติกป้องกันละออง
Fake News ขาวลวง ข่าวปลอม
Health Crisis วิกฤตทางสุขภาพ
Herd Immunity ภูมิคุ้มกันหมู่
Home Isolation การแยกตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ ให้อยู่แต่ในบ้าน เรียกย่อๆ ว่า "Hi"
Home Quarantine การกักตัวที่บ้าน 
Infection การติดเชื้อ
Local Quarantine การกักตัวที่ท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ
Long Covid อาการหลังจากหายจากโควิด-19 เช่น เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้อไม่มีแรง ใจสั่น ท้องเสีย ความจำไม่ดี เป็นต้น เรียกอีกอย่างว่า Post  Covid-19 Syndrome
Omicron อ่านว่า โอมิครอน คือชื่อสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 ชนิดหนึ่ง
Outbreak การแพร่เชื้อ
Pandemic การระบาดใหญ่ทั่วโลก
PPE (Personal Protective Equipment) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล บางคนก็เรียกแบบน่ารักว่า "ชุดหมี"
PUI ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
Quarantine การกักตัว  แบ่งออกได้เป็น 
Rapid Test ชุดตรวจโรค (แบบรวดเร็ว ทราบผลในเวลาอันสั้น)
Risk Areas พื้นที่เสี่ยง
RT-PTR วิธีในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ให้ผลลัพธ์ค่อนข้างแน่นอน ใช้เวลานานกว่า ATK
Self Quarantine มาตราการควบคุมโรค โดยให้ผู้ป่วยแยกอยู่ จากครอบครัว และชุมชน
Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ให้แต่ละบุคคลอยู่ห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
State Quarantine การกักตัวที่ศูนย์ควบคุมโรค
Stock กักตุน
Super Spread การระบาดของโรคเป็นวงกว้าง
Super Spreader ผู้ที่ทำให้การระบาดของโรคเป็นวงกว้าง
Swap เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
WFH (Work From Home) ทำงานจากที่บ้าน 
WHO (World Health Organization) องค์การอนามัยโรค

Post a Comment

Previous Post Next Post