พูดคุยกับแอร์โฮสเตส

เมื่อถึงเวลาท่องเที่ยว

Plane travel

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่คนไทยส่วนหนึ่ง กลับนิยมท่องเที่ยวต่างประเทศ เรื่องอย่างนี้ ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล รวมทั้งกำลังทรัพย์ที่มี บทความนี้ จะมาแนะนำเวลาที่อยู่บนเครื่องบินและต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ

What would you like to drink?  
วอท วูด ยู ไลค์ ทู ดริงค์
คุณต้องการเครื่องดื่มอะไร

ประโยคข้างต้น เป็นประโยคแรกๆ ที่เรามักจะได้ยิน หลังจากที่เครื่องขึ้นแล้วสักระยะหนึ่ง แน่นอน ถ้าตอบดีๆ ก็จะได้เครื่องดื่มที่ตรงกับความต้องการของเรา แต่ถ้าไม่ต้องการก็ตอบไปเลยว่า 

No, thank you
โน แธงค กิ้ว

No, thanks
โน แธงค

แต่ถ้าอยากได้เครื่องดื่มประเภทเหล่านี้ ให้ตอบตามนี้

ชา กาแฟ
I woule like a Tea/Coffee.
ไอ วูด ไลค อะ ที/คอฟฟี

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Tea (ชา)  หรือ Coffee (กาแฟ)

น้ำส้ม  (น้ำนางเอก)
I woule like an Orange Juice.
ไอ วูด ไลค แอน โอเรนจ จุ้ย

แต่ถ้าอยากจะถามว่า มีเครื่องดื่มอะไรบ้าง  ก็สามารถพูดได้ว่า

What kind of drink do you have?
วอท ไค ออฟ ดริงค ดู ยู แฮฟว
มีเครื่องดื่มอะไรบ้าง (ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง)

คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

 • Soft Drink
  ซอฟท ดริงค
  น้ำอัดลม
 • Soda
  โซดา
  น้ำอัดลม (มีความหมายเดียวกับ Soft Drink)

บางเที่ยวบิน อาจมีบริการอาหารให้ด้วย แต่ส่วนใหญ่เมนูที่ให้บริการ อาจไม่ได้มีตัวเลือกมากนัก  แต่บางครั้งก็อาจมีให้เลือกบ้าง โดยเฉพาะเมนูที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ เพราะบางคน อาจไม่รับประทานเนื้อ แต่สามารถรับประทานเป็นไก่แทนได้ สำหรับตัวอย่างประโยค ก็ประมาณนี้

Would you like Meat or Chicken?
วูด ยู ไลค มีท ออ ชิกเกน
คุณต้องการเนื้อหรือไก่

ถ้าไม่ต้องการเลย ก็ตอบว่า 

No, thank you หรือ No, thanks

ถ้าต้องต้องการเนื้อหรือไก่ สามารถตอบสั้นได้ว่า

Meat Please หรือ Chicken please
มีท พริซ ชิกเกน พรีซ

คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับบริการบนเครื่องบิน

 • Blanket / แบลงคิท
  ผ้าห่ม
 • Earphones / เอียรโฟนซ
  หูฟัง
 • Neck Cushion / เนค คูเชิน
  หมอนรองคอ
 • Newspaper / นิวเพเพอร์
  หนังสือพิมพ์
 • Pillow / พิลโล
  หมอน

ตัวอย่างประโยคที่นำไปใช้งานได้เลย

Could you pleae give me a blanket?
คูด ยู พลีซ กิฟว มี อะ แบลงคิท
คุณช่วยหยิบผ้าห่มให้หน่อย

แต่ถ้าต้องการอย่างอื่น ก็สามารถใช้ประโยคข้างต้น และเปลี่ยนคำว่า "Blanket" ไปเป็นสิ่งที่ต้องการแทน

แถมท้ายอีกนิดครับ เวลาต้องการจะเข้าห้องน้ำ ให้เรียกชื่อให้ถูก ไม่ใช่ Toilet, Restroom แต่มีคำศัพท์เฉพาะที่เรียกว่า "lavatory" อ่านว่า ลาวาทอรี  สำหรับประโยคที่จะถามคือ

Where is lavatory?

แวร์ อิส ลาวาทอรี
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

ขอให้สนุกกับการได้ท่องเที่ยวนะครับ 

Post a Comment

Previous Post Next Post