คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ

พูดและเขียนให้ถูก

คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ

คำนำหน้าชื่อบุคคล ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องระวัง โดยเฉพาะ ถ้ามีการพูดออกเสียง ถ้าเรียกผิด ก็อาจทำให้คนถูกเรียก ไม่พอใจได้ บทความนี้ ได้รวบรวบ พร้อมทิปการเขียน

คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ

 • Mr. นาย หมายถึง ผู้ชาย
 • Mrs. นาง หมายถึง ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว
 • Miss นางสาว หมายถึง ผู้หญิงที่ยังโสด
โดยปกติ เวลาเขียนคำนำหน้า จะมีรูปแบบดังนี้
 • Mr./Mrs./Miss + Last Name

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้คำนำหน้าชื่อ

 • Good morning Mr. Suchat, how are you?
  กู๊ด มอรนิ่ง มิสเตอร์ สุชาติ ฮาว อาร ยู
  สวัสดีตอนเช้า คุณสุชาติ สบายดีไหม
 • Are you OK, Miss?
  อาร ยู โอเค มิส
  คุณสบายดี (โอเคร) ไหม


ทิปเพิ่มเติมการใช้คำนำหน้า 

เคยสังเกตไหมว่า ในประโยคภาษาอังกฤษ ที่มีการใส่ชื่อคำนำหน้าคน บางคน ก็อาจมีจุด "." อยู่หลังคำนำหน้าเช่น "Mr." บางครั้งก็ไม่มีจุด "Mr"  ทั้งสองคำนี้ ไม่ได้เขียนผิด แต่ขึ้นกับประเทศเช่น 
 • อเมริกา นิยมเขียน ใส่จุด
 • อังกฤษ นิยมเขียน ไม่ใส่จุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ
 • First Name ชื่อแรก
 • Middle Name  ชื่อกลาง
 • Last Name นามสกุล หรือ Family Name / Surname
 • Nickname ชื่อเล่น

Post a Comment

Previous Post Next Post