คำขึ้นต้นและลงท้ายอีเมล

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

Writing Email

ไม่ว่าคุณจะเขียนจดหมายปกติ หรือเขียนอีเมล ควรให้ความสำคัญกับการเขียนข้อความ “ขึ้นต้น” และ “ลงท้าย” ที่เหมาะสมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับ และโดยเฉพาะกับการสื่อสารทางธุรกิจ ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

คำขึ้นต้นของจดหมาย

คำศัพท์ คำแปล
Dear John, สวัสดีจอห์น
(ไม่เป็นทางการ)
Dear Mr. John, สวัสดีคุณจอห์น
(ทางการ)
Dear Sir, เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ไม่ทราบชื่อ สำหรับผู้ชาย)
Dear Madam, เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ไม่ทราบชื่อ สำหรับผู้หญิง)
Dear Sir or Madam, เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ไม่ทราบชื่อ สำหรับผู้หญิง และชาย)

คำลงท้ายจดหมาย

คำลงท้าย คำแปล
Regards, ขอแสดงความนับถือ
Best regards, ขอแสดงความนับถือ
Kind regards, ขอแสดงความนับถือ
With kind regards, ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
Yours sincerely, ขอแสดงความนับถือ
Yours faithfully, ขอแสดงความนับถือ

Post a Comment

Previous Post Next Post