คำสันธาน คืออะไร

ไม่ต้องงง อ่านบทความนี้ก็จะเข้าใจ

what-is-conjection

แค่อ่านหัวข้อ ก็คงต้องแปลไทยเป็นไทย คำสันธาน หรือภาษาอังกฤษ Conjections หมายถึงคำที่ช่วยสำหรับเชื่อมคำ ประโยคย่อย หรือวลี เข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความหมายและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น ขอสรุปคำว่าสันธาน ดังนี้

 • สำหรับเชื่อม คำกับคำ
 • สำหรับเชื่อม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย
 • สำหรับเชื่อม วลีกับวลี


คำอธิบายเพิ่มเติมของคำว่า “วลี”

วลี หมายถึง คำหรือกลุ่มคำ ที่เรียงต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 คำ แต่ยังไม่สมบูรณ์ถึงขั้นเป็นรูปประโยค ตัวอย่างเช่น “หัดวาดภาพ”, “เดินเล่น” , “ว่ายน้ำ” เป็นต้น ซึ่งวลีข้างต้น ยังไม่ได้มีการระบุในส่วนของประธานของประโยค


คำสันธานในภาษาอังกฤษ

 • and  แปลว่า และ
 • but แปลว่า แต่
 • or แปลว่า หรือ
 • when แปลว่า เมื่อไหร่
 • until แปลง่า ถึง
 • because แปลว่า เพราะว่า


ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสันธาน

 • I love you and you love me.
 • Do you like Ice cream or fruits?
 • I’m goting to hospital because I’m sore throat.

Post a Comment

Previous Post Next Post