คำกริยา คืออะไร

การแสดงออกในภาษาอังกฤษ

verbs-is

อะไรคือคำกริยา และมีความสำคัญอย่างไรในการใช้งานภาษาอังกฤษ มาหาคำตอบได้จากที่นี่ เราจะมาแนะนำแบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องไปเจาะลึกให้ปวดหัว แค่ให้สามารถใช้งานได้จริง โดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ


คำกริยา คืออะไร

ภาษาอังกฤษ คือ Verbs เป็นคำที่ใช้ในการแสดงออกถึงท่าทาง เช่น เดิน (walk) วิ่ง (run) กิน (eat) นอน (sleep) ร้องเพลง (sing) รวมทั้งคำที่ใช้สำหรับแสดงความเป็นตัวตน (is, am, are, live)

คำกริยาบางคำ ต้องการกรรม หรือ “สกรรมกริยา” (Transitive Verbs) เพราะถ้าพูดเฉยๆ จะไม่เข้าใจ ดังนั้น ในส่วนของคำกริยาที่ ไม่ต้องการกรรม หรือ “อกรรมกริยา” (Intransitive Verbs) หมายถึง สามารถพูดคำ นั้น และเข้าใจได้เลย

ตัวอย่างคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม

Jessica runs in the park every day. เจสซิกาวิ่งในสวนสาธารณะทุกวัน

คำว่า runs (วิ่ง) แค่พูดว่า ฉันวิ่ง ก็เข้าใจในความหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีกรรม

ตัวอย่างคำศัพท์กริยาที่ไม่ต้องการกรรม

คำกริยา คำแปล
arrive มาถึง
dance เต้นรำ
die ตาย, เสียชีวิต
run วิ่ง
sing ร้องเพลง
sit นั่ง
sleep นอน
stand ยืน
swim ว่ายน้ำ
walk เดิน

ตัวอย่างคำกริยาที่ต้องการกรรม

Lisa writes an e-mail to my friend. ลิซ่าเขียนจดหมายถึงเพื่อน

คำว่า writes (เขียน) แค่พูดว่า ฉันเขียน คงไม่เข้าใจ ดังนั้น จึงต้องมีกรรม นั่นคือ e-mail

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buy บาย ซื้อ
close โคลส ปิด
get เก็ท ได้รับ
give กีฟ ให้
look ลุค มองดู
open โอเพ่น เปิด
read รีด อ่าน
see ซี เห็น
sell เซล ขาย
write ไรท เขียน

นอกจากนี้ ยังมีคำกริยาที่เราควรทราบ อีก 2 อย่างคือ


Verb to be

คำกริยาที่ใช้คำว่า is, am, are “เป็น อยู่ คือ” ที่บอกสถานะปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นอดีต ก็จะใช้คำว่า “was, were” แทน

  • I am a businessman ปัจจุบัน
  • I was a student อดีตเคยเป็นนักเรียน

Verb to have

คำว่า have มีอย่างรูปแบบ คือ has, have แปลว่า “มี” ที่บอกสถานะปัจจุบัน แต่ถ้าพูดถึงอดีต ให้ใช้คำว่า was แทน (ใช้แทนได้ทั้ง has, have)

  • They have two houses – พวกเขามีบ้าน 2 หลัง (ปัจจุบัน)
  • He has a car – เขามีรถหนึ่งคัน (ปัจจุบัน)
  • I had a big car – ฉันเคยรถยนต์คันใหญ่ (อดีต)

Post a Comment

Previous Post Next Post