5 เคล็ดลับ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คุณอยากเก่งภาษาอังกฤษไหม

tips-learning-english

 ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ก็ยังถือได้ว่า เป็นภาษาสากลที่สำคัญมากที่สุดในโลก นอกเหนือจากภาษาจีน ภาษาญีปุ่น ด้วยการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ หรือออนไลน์ มีการต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหลัก คนไหนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น

ในโลกออนไลน์ มีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละแห่ง ก็มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่สำหรับ The Beginning English Dot Com ได้มีการรวบรวมและสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ท่องคำศัพท์

เป็นเคล็ดลับอันดับต้นๆ ที่ขอแนะนำ และเชื่อว่า หลายๆ คนคงเห็นด้วย เหตุเป็นเพราะว่า ถ้าเราเข้าใจคำศัพท์มากเท่าไหร่ ไม่ว่าฝรั่งต่างชาติ จะพูดคำศัพท์ไหนออกมา เราก็สามารถจะเข้าใจในความหมาย ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเปิดโปรแกรมแปลภาษา ลองมาดูตัวเลขคำแนะนำในการท่องศัพท์แบบนี้ว่า ถ้าทำได้ เราจะสามารถจำคำศัพท์ได้มากขนาดไหน (รับรอง ไม่เกิน 3 ปี คุณจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทีเดียว) 

    • 10 คำศัพท์ ต่อวัน
    • 300 คำศัพท์ ต่อเดือน
    • 3,600 คำศัพท์ต่อปี
    • 7,200 คำศัพท์ต่อ 2 ปี
    • 10,800 คำศัพท์ต่อ 3 ปี

2.  ดูภาพยนตร์

ดูภาพยนตร์ที่ภาคเป็นภาษาอังกฤษ เป็นขั้นตอนต่อมา ที่แนะนำ เพราะถ้าเราได้คำศัพท์ที่มากพอแล้ว เราจะสามารถฟังภาษาอังกฤษ ได้เข้าใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่การดู อาจจำเป็นต้องดูซ้ำๆ ฟังสำเนียง และอาจพูดตาม ในการดูภาพยนตร์ อาจดูภาคภาษาอังกฤษ แต่มีคำบรรยายเป็นภาษาไทยในเบื้องต้น แต่ถ้าให้ดี ให้มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะดีมาก เพราะสำเนียงเวลาฝรั่งพูด อาจไม่เหมือนกับสำเนาที่คนไทยพูด (แตกต่างกันมาก)

3. ร้องเพลงดีกว่าฟังเพลง

การร้องเพลงภาษาอังกฤษ ถือได้ว่า เป็นการฝึกสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษได้ดีอย่างหนึ่ง อย่างน้อยก็ได้รูปประโยค ได้สำนวนภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ก็ควรจะทำความเข้าใจความหมายของเพลง ซึ่งหมายถึง ได้ คำศัพท์ไปในตัว สุดยอดไปเลย..

4. ฟัง อ่านข่าวภาษาอังกฤษ

ถือเป็นการทดสอบความรู้ ทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยทำให้ทราบว่า ตัวเองมีความเข้าใจและจำคำศัพท์ได้มากน้อยขนาดไหน เป็นการฝึกภาษาอีกทางหนึ่งที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

5. หาเพื่อนต่างชาติ

วิธีนี้ เป็นวิธีที่จะได้ผลเร็วมากขึ้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะถ้าได้เพื่อนต่างชาติที่เข้าใจภาษาอังกฤษดี และตั้งใจจะมาช่วยแนะนำ เราจะสามารถฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษรวดเร็วกว่าวิธีอื่นๆ เหมือนกับเราไปเรียนภาษาอังกฤษตามสถาบันทั่วไป ที่มักจะมีฝรั่งต่างชาติมาพูดคุย และแนะนำเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ

ทั้ง 5 วิธีดังกล่าวข้างต้น ต้องอาศัยความพยายามและความตั้งใจจะศึกษาภาษาอังกฤษเป็นทุนก่อน และเทคนิคเหล่านี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลี หรือแม้แต่ภาษาญี่ปุ่น

ส่วนเรื่องของไวยกรณ์ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้ แต่สามารถเรียนรู้ภายหลังได้ เพราะขณะทีเราฝึกฝนภาษาอังกฤษตามคำแนะนำข้างต้น ก็จะต้องมีแบบของประโยคให้เรียนรู้แล้วเช่นกัน แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะต้องศึกษา .. ศึกษาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษตอนนี้

 หวังว่า น้องๆ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษ หรือกำลังสนใจ จะได้มีแนวทางในการพัฒนา แต่อย่าลืมคติพจน์โบราณของไทยที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ซึ่งทีมงานเห็นว่า ยังสามารถใช้ได้อยู่จริงในปัจจุบัน..

Where There’s a Will, There’s a Way เป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่มีความใกล้เคียงกับสำนวนไทยที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Post a Comment

Previous Post Next Post