ประโยคภาษาอังกฤษขอความช่วยเหลือ

ช่วยด้วยภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

asking for help

เวลาประสบปัญหา การขอความช่วยเหลือดูจะเป็นอีกประโยคที่มีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะถ้าต้องพูดกับชาวต่างชาติ หรือถ้าเราได้ยินประโยคภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติ จะได้เข้าใจว่า เขากำลังต้องการความช่วยเหลือ ส่วนคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆ ในภาษาอังกฤษคือ Help, Help me ซึ่งแปลว่า "ช่วยด้วย ช่วยฉันด้วย" 

ประโยคขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษ

 • I need some help
  ฉันต้องการความช่วยเหลือ

 • I can't do that, Can you help me?
  ฉันไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ คุณช่วยเหลือฉันได้ไหม

 • Give ma a hand with this, will you?
  คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม

สำหรับคำตอบ กรณีที่เราคิดว่ายินดีที่จะช่วย ก็สามารถตอบด้วยประโยคนี้  "It's my pleasure" แปลว่า ด้วยความยินดี  หรือถ้าอยากจะตอบแบบสั้นๆ ก็ได้ อย่างเช่น คำว่า "Yes" เยส นั่นเอง

ในกรณีที่เราพบคนที่เรารู้สึกว่า เขาต้องการความช่วยเหลือ เราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถามว่า ต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรบ้างไหม

 • Can I help you?  
  ฉันช่วยเหลืออะไรคุณได้ไหม

 • Anything I can do for you?
  มีอะไรให้ฉันช่วยไหม

นอกจากนี้ เราอาจจะเคยได้ยินคนพูดคำว่า "Excuse Me" (อ่านว่า อิกซกิ๊วส มี) เป็นคำพูดที่มีความหมายว่า "ขอโทษ" เช่นเดียวกัน แต่จะใช้ได้หลายกกรณี เช่น เราต้องการจะแทรก เพื่อจะพูดหรืออธิบายอะไรบางอย่าง หรือใช้กรณีที่มีคนกำลังพูดกันอยู่ แต่เราต้องการจะแทรกพูด รวมทั้งใช้กรณีที่เราต้องการจะเรียกคนที่เราไม่รู้จัก สามารถใช้คำว่า Excuse Me ได้เช่นกัน

Post a Comment

Previous Post Next Post