Smog กับ Smoke คืออะไร

ปัญหาภัยจากฝุ่นที่มองไม่เห็น

Smog vs Smoke

ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพ นั่นคือ ฝุ่น และโดยเฉพาะ ฝ่น PM 2.5 ซึ่งหลายๆ คนคงได้ยินและฟังมาบ้างแล้ว แต่เชื่อว่า มีคนอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดมากนัก บทความนี้ จะมาแนะนำ คำศัพท์ และความหมายของ PM 2.5 ว่าคืออะไร และเจ้า Smog กับ Smoke เกี่ยวข้องอย่างไร

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร

คำว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matter หมายถึงฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก 2.5 ไมโครมิเตอร์ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงงงว่า ไมโครมิเตอร์มีขนาดเล็กขนาดไหน คำตอบคือ เล็กขนาดที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ยกเว้นกรณีที่ฝุ่น PM 2.5 อยู่กับหนาแน่นมากๆ จะทำให้เหมือนกับมี "หมอกปกคลุม"
 • Particulate แปลว่า อนุภาค
 • Matter แปลว่า วัตถุ


กระทบของฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลต่อร่างกาย

 • มีผลกระทบต่อระบบหายใจโดยตร
 • เกิดอาการเจ็บคอ
 • เกิดอาการเจ็บจมูก
 • เกิดอาการแสบตา 

โดยเฉพาะคนที่มีโรคภูมิแพ้ อาจจะทำให้โรคกำเริบได้ง่าย สำหรับระยะยาว จะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ระบบหัวใจ รวมทั้งระบบหลอดเลือดได้ อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน

Smog คืออะไร

มาจากคำ 2 คำ ผสมกัน คือ Smoke (ควัน) และ Fog (หมอก) หมายถึงสภาพอากาศที่มีทั้งหมอกและควัน ผสมกันจนแทบมองไม่ออกว่า มันคืออะไร

หมอก หมายถึง สภาพอากาศที่มีความชื้นหรือมีไอน้ำที่ทำให้เกิดอากาศเย็น โดยเฉพาะเวลาช่วงเช้าตรู่ในสถานที่ที่อยู่ในที่สูง ภูเขา ในฤดูหนาว มักจะมองเห็นหมอกได้ง่าย 

ปัจจุบัน ปัญหาของเมืองหลวง หรือเมืองที่มีประชากรหนาแน่น จะพบปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในช่วงเช้า ทำให้มองไม่ออกว่า เป็นหมอก หรือฝุ่น PM 2.5 กันแน่  โดยเฉาพะในช่วงเช้าของฤดูหนาว

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย แนะนำว่า ไม่ควรออกไปออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกลงจัดๆ และถ้าจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน แนะนำให้สวมหน้ากากอยู่เสมอ  ผลดีก็คือ ช่วงลดปัญหาฝุ่น รวมทั้งช่วยป้องกันไวรัสต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ฝุ่น PM 2.5 มาจากไหน

 • การเผาไหม้ของท่อไอเสียรถยนต์
 • การเผาในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การเผาขยะ
 • การเผาหญ้า
 • การสูบบุหรี่

เมื่อทราบแหล่งที่มาของปัญหา ฝุ่น PM 2.5 แล้ว อยากให้ทุกๆ ช่วยกันในเรื่องที่สามารถทำได้ โดยเฉพาะเรื่องการสูบบุหรี่ การเผาขยะ เผาหญ้า เป็นต้น เพื่อโลกของเราที่ดีในวันนี้ และวันข้างหน้า

Post a Comment

Previous Post Next Post