เมื่อฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ

แปลไม่ออก บอกอย่างไร
Pardon - Conversation

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับมือใหม่ หรือมแม้กระทั่งผู้ที่พูดภาษาอังกฤษคล่องๆ ก็อาจจะประสบปัญหา ฟังคู่สนทนาพูด แต่ไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ไม่คุ้นเคย ไม่รู้ความหมาย ดังนั้น ปัญหานี้ ถือว่า เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าจะให้สื่อสารให้ได้ ต้องทำอย่างไร มาดูคำตอบกัน

เมื่อฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ สามารถพูดประโยคว่า Sorry, I dont' understand. "ซอรี่ ไอด้อน อันเดอร์สแตน "

Could you repeat that again?
คูด ยู รีพีท แดท อะเกน
คุณช่วยทวนอีกครั้งได้ไหม

คำว่า repeat อาจแทนด้วยคำว่า speak ก็ได้เช่นกัน  Could you speak that again?

หรือจะตอบสั้นๆ ว่า Pardon?  ซึ่งมีความหมายว่า อะไรนะ ไม่เข้าใจ (อาจทำหน้างงๆ เสริมด้วย) นอกจากนี้ ยังมีประโยคอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน อย่างเช่นประโยค

Sorry, I don't get it.
ฉันไม่เข้าใจ

Pleaes speak slowly, I can't catch that.
พูดข้าๆ หน่อย ฉันจับใจความไม่ได้

Could you pleae spell that word?
คุณช่วยสะกดคำนั้นให้หน่อย

Could you plase write it donw?
คุณช่วยเขียนให้ดูหน่ยอ

แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็สามารถพูดประโยคนี้

Please ask other people instead.
พลีส อัค ออเธอร พีเพล อินสเตด
กรุณาไปถามคนอื่นแทน

ยุคของโลกดิจิตอล

แต่สำหรับในยุคของโลกดิจิตอล แนะนำว่า ให้ใช้ตัวช่วยอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้ไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Google Translate ฟรีแอปจาก Google จากนั้น ตั้งค่าการแปลภาษา English มาเป็น Thai 

เวลาฟังใครไม่เข้าใจ ก็สามารถให้ผู้พูด พิมพ์คำสะกดนั้นๆ  หรือไม่ ก็ให้ผู้พูด พูดเป็นประโยคใส่ Google Translate จากนั้น เราก็จะพบความหมายของประโยคนั้นๆ 

Post a Comment

Previous Post Next Post