ฤดูกาลในภาษาอังกฤษ

ประเทศไทยมีกี่ฤดู

Season

ถ้าเป็นสมัยก่อน ทุกคนอาจตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน แต่ถ้าปัจจุบัน หลายๆ มักตอบว่า ประเทศไทยมีฤดูเดียว คือ ร้อน ร้อนมาก ร้อนที่สุด ปัจจุบัน ปัญหาของความร้อน เป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกคน ควรจะต้องศึกษาและหาทางช่วยกัน เริ่มต้น ง่ายๆ ด้วยการใช้ทรัพยากรให้มีค่า ใช้ให้คุ้ม ใช้ซ้ำ ถ้าเป็นไปได้

กลับมาที่ภาษาอังกฤษกับคำศัพท์ฤดูกาลกันหน่อย

Season ฤดูกาล

 • Winter / วินเธอะ
  ฤดูหนาว
 • Summer / ซัมเมอะ
  ฤดูร้อน
 • Rainy season / เรนนี่ ซีซั่น
  ฤดูฝน
 • Spring / สปริง
  ฤดูใบไม้ผลิ
 • Autumn / ออทัม
  ฤดูใบไม้ร่วง

ประโยคภาษาอังกฤษ เวลาพูดถึง ถามถึงเกี่ยวกับอากาศและฤดู

What is the season now? . วอท อิส เดอะ ซีซั่น นาว?
เวลานี้เป็นฤดูอะไร

It's winter. / อิททิส วินเธอะ
เวลานี้เป็นฤดูหนาว

When is the end of rainly season? / เว็น อิส เดอะ  เอน ออฟ เรนนี่ ซีซั่น
เมื่อไร่ จะหมดหน้าฝน

Around November / อะราวนด์ โนเวมเบอะ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน

แต่ถ้าต้องการพูดถึงสภาพอากาศ ก็จะใช้คำว่า Weather (เวเธอะ) แปลว่า สภาพอากาศ

 • Cloudy / คลาวดี้
  เมฆมาก
 • Cold / โคลด
  อากาศหนาว
 • Dry / ดราย
  อากาศแห้ง
 • Hot / ฮอท
  อากาศร้อน
 • Humid / ฮิวมิด
  อากาศชื้น
 • Rainy / เรนนี่
  ฝนตก
 • Snowy / สโนวี่
  หิมะตก
 • Sunny / ซันนี่
  แดดจ้า
 • Wet / เว็ท
  เปียก
 • Windy / วินดี้
  ลมแรง

Post a Comment

Previous Post Next Post