ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

ถามตอบอย่างไรในภาษาอังกฤษ

questions-sentences

คุณทราบหรือไม่ว่า ในภาษาอังกฤษ ประโยคที่ใช้เป็นคำถาม แบ่งออกได้แค่ 2 ชนิด เท่านั้นเอง นั้นคือ Yes-No Questions (คำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่หรือไม่) กับ WH Questions (คำถามที่ต้องการคำตอบแบบชี้แจงรายละเอียด)

คำถาม Yes-No Questions

อย่างที่บอกข้างต้น เป็นคำถาม (อย่างง่าย) เพราะต้องการคำตอบแค่ว่า ใช่ หรือ ไม่ เท่านั้น เวลาตอบ สามารถตอบแบบสั้นได้เช่น “Yes” คือใช่ หรือ “No” คือไม่ใช่ สำหรับตัวอย่างประโยคของคำถาม Yes-No Questions ได้แก่

 • Are you a student?
  คุณเป็นนักเรียนใช่หรือไม่ (สงสัยหน้าตาดูอ่อน)
 • Is this your smartphone?
  นี่เป็นสมาร์ทโฟนของคุณหรือเปล่า


คำถาม WH Questions

ที่มาของ WH มาจาก คำขึ้นต้นของคำถามที่มักจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “W” และ “H” เช่น Who, What, When Where, Why และ How ตัวอย่างประโยคคำถาม

 • Who is your girlfriend?
  ใครคือแฟนของคุณ
 • What is you favoriute food?
  อาหารที่คุณชอบคืออะไร
 • When are you getting married?
  คุณแต่งงานเมื่อไหร่
 • Where is you house?
  บ้านของคุณอยู่ที่ไหน
 • Why you so cute?
  ทำไมคุณถึงน่ารัก
 • How do you feel today?
  วันนี้ คุณอาการเป็นอย่างไรบ้าง (สอบถามอาการป่วย)

นอกจาก WH Questions ข้างต้นแล้ว ยังมีคำขึ้นต้นของคำถามที่ขึ้นด้วย “W” อีก แต่อาจไม่ได้ใช้บ่อยเท่ากับข้างต้น ได้แก่คำว่า Whose (ของใคร) Whom (ของใคร) และ Which (อันไหน) ตัวอย่างรูปประโยค

 • Whose is this money?
  เงินนี้เป็นของใคร
 • Whom are you waiting for?
  คุณกำลังรอใครอยู่
 • Which pen is your?
  ปากกาอันไหนเป็นของคุณ

Post a Comment

Previous Post Next Post