คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ร่างกาย

คำศัพท์ใกล้ตัวมากสุด

Body vocabulary

ร่างกายถือเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากที่สุด ดังนี้น การทำความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายของคนเรา ดูเหมือนว่า จะเป็นเรื่องที่ไม่รู้จัก ไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะ สำหรับคนที่กำลังเรียนรู้ หรือต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นคำศัพท์ต้นๆ ที่ควรท่องจำเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Ankle แอนเคิล ข้อเท้า
Arm อารม แขน
Armpit อารมพิท รักแร้
Beard แบรด  หนวด, เครา
Breast บเร็ซท อก
Body บอดี้ ร่างกาย
Cheek ชีค แก้ม
Chest เชสท หน้าอก เต้านม
Chin ชิน คาง
Hand แฮนด มือ
Hair แฮร ผม
Head เฮด ศีรษะ
Hip ฮิพ สะโพก
Ear เอียร หู
Elbow เอลโบว ศอก
Eye อาย ดวงตา
Eyebrow อายโบร คิ้ว
Eardrum เอียดรัม แก้วหู หรือเยื่อแก้วหู
Earlobe เอียโลบ ติ่งหู
Eyelash เอียแลช ขนตา
Eyelid เอียลิด เปลือกตา
Finger ฟิงเกอร นิ้วมือ
Forehead ฟอรเฮด หน้าผาก
Jaw จอร กราม ขากรรไกรข้างหนึ่ง
Lip ลิฟ  ริมฝีปาก
Mouth เมาท ปาก
Navel เนเวล สะดือ
Neck เนค คอ
Nose โนส จมูก
Nostril โนสทริล รูจมูก
Moustache มัชทาช หนวด
Shin ชิน หน้าแข้ง
Shoulder โชวเดอะ ไหล่ หัวไหล่ หรือบ่า
Throat ทรอท คอ
Tongue ทัง ลิ้น
Waist เวชท เอว

Post a Comment

Previous Post Next Post