บทสนทนาภาษาอังกฤษ โควิด-19

พูดจา ภาษาโควิด-19

Covid-19 English Conversation

โรคระบาดที่ทำให้ทุกวงการ และทั่วโลก เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ และเกิดผลกระทบถึงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากมายเช่นกัน บทความนี้ จะมาแนะนำ การพูดถึงโรคโควิด-19 ในภาษาอังกฤษ จะมีประโยคพูดอย่างไร มาร่วมศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษได้เลย

บอกเล่าอาการป่วยโรคโควิด-19

I have Covid-19 / ไอ แฮผ โควิด ไนน-ทีน
ฉันติดโรคโควิด-19 (ตอบแบบตรงๆ)

He has a fever. / ฮี แฮส อะ ฟีเฝอะ
เขามีไข้ตัวร้อน

He has high fever. / ฮี แฮส ไฮ ฟีเฝอะ
เขามีไข้ขึ้นสูง

He has a cough. / ฮี แฮส อะ ค็อฟ
เขามีอาการไอ 

He is sneezing / ฮี อิส สนิชชิง
เขามีอาการจาม

He has a cold. / ฮี แฮส อะ โคลด
เขามีอาการไข้หวัด

He had difficulty breathing / ฮี แฮด ดีฟ-ฟิคัลทิ บเร็ธธิง
เขาหายใจลำบาก

ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคโควิด-19

I went to the risk area. / ไอ เวนท ทู เดอะ ริซค แอ-เรียะ
ฉันไปพื้นที่เสี่ยงมา

I want to check for infection covid-19 / ไอ วอนท ทู เชค ฟอร อินเฟกชั่น โควิด ไนน-ทีน
ฉันต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 

Where can I go to get vaccine? / แวร แคน ไอ โก ทู เก็ท วัคซีน
ฉันจะไปรับวัคซีน ได้ที่ไหน

I have been vaccinated. / ไอ แฮฟ บีน วัคซีน
ฉันได้รับวัคซีนแล้ว

I am fully recovered /ไอ แอม ฟูลลิ ริคัฝ-เออะ
ฉันหายดีแล้ว
 
His family had Covid-19. / ฮีส เฟมิลิ แฮด โควิด ไนน-ทีน
ครอบครัวของเขาติดโควิด-19

คำพูดปลอบใจ

Please take care yourself / พลีส เทค แคร ยุรเซลฟ  
ดูแลด้วยเองด้วยนะ

Everything will be OK. /  เอฟวรีธิง วิว บี โอเค
ทุกอย่างจะเรียบร้อย

Stay Safe everyone /  สเต เซฟ เอฟวรีวัน
ขอให้ทุกคนปลอดภัย

Post a Comment

Previous Post Next Post