ทำสวน ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมประจำบ้านยอดนิยม

Garden

การทำสวนภายในบ้าน ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับทุกๆ ครอบครัว เพราะสามารถสร้างความสามัคคี ทำให้คนในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะได้กิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง แถมยังสามารถทำเป็นธุรกิจได้อีกด้วย

การทำสวน อาจไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมาย ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของบ้าน หรือพื้นที่ว่างบริเวณบ้าน นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว ยังสามารถทำได้เพียงแค่ปลูกในกระถางต้นไม้เล็กๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการทำสวน

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Bonfire บอนไฟร กองไฟ
Brick บริค อิฐ
Dustbin ดัสบิน ถังขยะ
Fertilizer เฟอรธิไลเซอะ ปุ๋ย
Flower ฟลาวเวอะ ดอกไม้
Grass กราซ หญ้า
Greenhouse กรีนเฮาซ เรือนกระจก สำหรับปลูกต้นไม้
Hedge เฮดจ แนวพุ่มไม้ กั้นรั้ว ล้อมรั่ว
Hoe โฮ จอบ
Hose โฮส สายยาง
Humidity ฮิวมิดิธี ความชื้น
Insecticide อินเซคทิไซด ยาฆ่าแมลง
Ladder แลด-เดอะ บันไดปีน
Leave ลีฟ ใบไม้
Path พาธ ทางเดิน
Plant แพลนท เพาะ, ปลูก
Pram พแร็ม รถเข็นเด็ก
Rain เรน ฝน
Rainy เรนนิ น้ำฝน
Rake เรค คราด
Root รูท ราก
Root hormone รูท ฮอรโมน ฮอร์โมน (ยา) เร่งราก
Seed ซีด เมล็ดพันธุ์
Smoke ซโมค ควัน
Soil ซอยล ดิน
Sprinkler สพริงเคลอะ เครื่องฉีดน้ำ
Stick ซทิค กิ่งไม้
Sunlight ซันไลท แสงแดด
Tree ทรี ต้นไม้ยืนต้น

Post a Comment

Previous Post Next Post