คำคุณศัพท์ คืออะไร

อธิบายให้ละเอียดด้วยคำคุณศัพท์

adjectives

คำที่ใช้ขยายความหมายของ คำนาม เพื่ออธิบายให้เข้าใจคุณลักษณะมากขึ้น คำคุณศัพท์มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Adjectives การขยายคำนามนั้น ยังสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเช่น บอกปริมาณ สัญชาติ ลักษณะเฉพาะเป็นต้น


ตัวอย่างการใช้คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

I’m a rich man
ฉันเป็นคนรวย 

คำว่า Rich ขยายคำนาม “Man” เพื่อบ่งบอกว่า เป็นคนรวย

Mr Takachi is a Japanese Chef.
คุณทาเคชิ เป็นพ่อครัวอาหารญี่ปุ่น 

คำว่า Japanese ขยายคำนาม “Chef” เพื่อบ่งบอกว่า เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่น

วิธีใช้คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

จากตัวอย่างข้างต้น น่าจะพอสังเกตได้ว่า การเพิ่มคำคุณศัพท์ จะเพิ่มในตำแหน่งที่ 1 “หน้าคำนาม” ที่ต้องการขยายความหมาย ส่วนตำแหน่งที่ 2 คือ “หลัง Verb to be“ (be, is, am, are, were, been) เป็นต้น


ตัวอย่างการใช้คำคุณศัพท์

It is expensive car.

รถราคาแพง คำว่า “Expensive” ที่แปลว่า “แพง” เป็นคำคุณศัพท์ชนิดหนึ่ง มีการวางไว้หน้าคำนามคือ “Car” ที่แปลว่า “รถ” และวางหลัง Verb to be นั่นก็คือ “Is”

ตัวอย่างคำคุณศัพท์ บอกสัญชาติ

 • Thai – สัญชาติไทย
 • American – สัญชาติอเมริกัน
 • Chinese – สัญชาติจีน
 • Japanese – สัญชาติญี่ปุ่น
 • Brithish – สัญาชาติอังกฤษ
 • German – สัญชาติเยอรมันนี
 • Indian – สัญชาติอินเดีย


ตัวอย่างคำคุณศัพท์ บอกลักษณะ

 • Rich – รวย
 • Poor – จน
 • Beauty – สวย
 • Ugly – น่าเกลียด
 • Fat – อ้วน
 • Thin – ผอม
 • Strong – แข็งแรง
 • Clear – ชัดเจน
 • Difficult – ยาก
 • Weak – อ่อนแอ
 • Elegant – หรูหรา
 • Popular – เป็นที่นิยม

นอกจากนี้ ยังมีคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกจำนวน นั่นคือ ตัวเลข เช่น One, Two, Three, .. และคำคุณศัพท์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้บอกลำดับที่ ตัวอย่างเช่น 1st (First), 2nd (Second), 3rd (Third) เป็นต้น

ทิปเพิ่มเติมการใช้คำคุณศัพท์ (Adjectives)

ในบางครั้ง ก็ยังมีการใช้คำคุณศัพท์ ซ้อนคำคุณศัพท์ เพื่อขยายคำนามนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจใช้ หรือไม่ใช้ก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น

I buy a red expensive car from my friend.

คำว่า “Red” และ คำว่า “Expensive” เป็นคำคุณศัพท์ทั้งสองคำ และขยายคำนาม “Car” เพื่อบ่งบอกว่า เป็นรถราคาแพงที่มีสีแดง

Post a Comment

Previous Post Next Post