ประโยคแสดงความเสียใจ

เสียใจ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

expressing-condolence

การพูดแสดงความเสียใจ เห็นใจ โดยเฉพาะกับคนที่สูญเสียบางสิ่งบางอย่างอันเป็นที่รัก จำเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อความรู้สึกของฟังโดยตรง มาลองดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ที่สามารถเลือกนำไปใช้ได้งานกันได้เลย แต่ควรระวังและเลือกใช้ให้ถูก

ประโยคแสดงความเสียใจที่นิยมพูด/เขียน

สำหรับประโยคยอดฮิตในภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับการแสดงความเสียใจกับความสูญเสีย รวมทั้งการจากไปของสิ่งต่างๆ ที่รักและหวนแหน หรือถ้าจะพูดในประโยคภาษาไทย ก็จะได้ประมาณนี้ “ฉันเสียใจกับการสูญเสียของคุณ” เป็นประโยคร่วมแสดงความเห็นอกเห็นใจได้ดีและนิยมนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย

  • I’m sorry for your loss.
  • Please accept my sympathy on your loss.

คำศัพท์ของประโยคข้างต้นที่น่าสนใจ

  • Loss แปลว่า สูญเสีย
  • Sympathy แปลว่า ความเห็นอกเห็นใจ

อีกคำที่มักจะใช้บ่อย (ส่วนตัวก็เห็นบ่อย) สำหรับการแสดงความเสียใจ นั่นคือ คำว่า “Condolence” อ่านว่า “คันโดเลินชิส” ซึ่่งมีความหมายในแนวทางเดียวกันกับคำว่า “Sympathy” อ่านว่า “ซิมพะธี“

นอกจากนี้ ยังมีประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับแสดงความเสียใจอื่นๆ สามารถเลือกนำไปใช้ได้ แต่เลือกให้ถูกกับความหมายด้วยนะ

ป่วย เสียชีวิต หรือสูญเสียของรัก

I’m very sorry to hear of your illness.
ฉันเสียใจมากที่ได้ทราบถึงความเจ็บป่วยของคุณ

I’m sorry to hear about your father’s / mother’s passing.
ฉันรู้สึกเสียใจในการจากไปของ คุณพ่อ / คุณแม่ ของคุณ

Please accept my deepest condolences.
โปรดยอมรับการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

I was sorry to hear of your great loss.
ฉันขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคุณ

My deepest condolences on your lost.
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของคุณ

นอกเหนือจากประโยคแสดงความเสียใจภาษาอังกฤษข้างต้น เราอาจจะพูดประโยคเพิ่มเติม เพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น และดูสุภาพมากขึ้นเช่นกัน  ตัวอย่างประโยคมีดังนี้

I know it must be hard for you and tell me what I can do for you.
ฉันทราบดีว่า มันเป็นเรื่องยากสำคัญคุณ และบอกฉัน จะมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้าง

Post a Comment

Previous Post Next Post