ลางาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษในการลาพักงาน

Leave sentences

ไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม การลางาน ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเคยมาก่อน การลางาน อาจมีจากหลายๆ สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ลาป่วย (เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน) ลากิจ การพักร้อน และแม้กระทั่งการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

ตัวอย่างการลาประเภทต่างๆ

 • Adoption Leave – ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เช่นเดียวกับ Leave Without Pay
 • Education leave – ลาไปเรียนต่อ
 • Emergency leave – ลาจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิเช่น อุบัติเหตุรถชน
 • Holiday/Vacation leave – ลาพักร้อน
 • Personal Leave – ลากิจ
 • Maternity Leave – ลาคลอด หรืออาจใช้คำว่า Paternity Leave ซึ่งแปลว่าลาคลอดเหมือนกัน แต่สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้หญิงและผู้ใช้
 • Military Leave – ลาเพื่อรับราชการทหาร
 • Resignation – ลาออก
 • Sick Leave – ลาป่วย


ตัวอย่างการเขียนใบลาป่วย แบบสั้นสุดๆ

I will take sick leave today because I got food poisoning and high fever last night.

วันนี้ ผม/ดิฉัน ขอลาป่วยเนื่องจากทานอาหารเป็นพิษและเป็นไข้สูงเมื่อคืน

ตัวอย่างการเขียนใบลาป่วย แบบสุภาพมากขึ้น

I am very sorry to inform you that I cannot work today as I have a bad cough and sore throat.

วันนี้ ผม/ดิฉัน ขอโทษที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า ผม/ดิฉัน ไม่สามารถไปทำงานได้ เพราะมีอาการไอและเจ็บคอ


คำศัพท์อาการป่วย

 • Bad Cough = ไอ
 • Food Poisoning = อาหารเป็นพิษ
 • Headache = ปวดหัว
 • High Fever = ไข้สูง
 • Period pain = ปวดประจำเดือน (สำหรับผู้หญิง)
 • Runny Nose = น้ำมูกไหล
 • Sore eye = เจ็บตา ระคายเคืองตา
 • Sore throat = เจ็บคอ
 • Stomachache = ปวดท้อง
 • Tootchache = ปวดฟัน

Post a Comment

Previous Post Next Post