เทคนิคฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ทำไงให้เก่งภาษาอังกฤษ

practice-reading-english-words

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญคือ เราจำเป็นจะต้องหัดฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบความหมายก็ตาม แต่ก็จะช่วยให้เราฝึกฝนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ถ้าเราสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง

อักษรไทยเปรียบเทียบกับอังกฤษ

การฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ไม่ใช้เรื่องยากนักสำหรับคนไทย เพราะตัวอักษรภาษาอังกฤษมีน้อยกว่าภาษาไทยมาก ภาษาอังกฤษมีตัวอักษร 26 ตัว ส่วนภาษาไทยมีตั้ง 44 ตัว และสำหรับสระในภาษาอังกฤษ ก็มีแค่ 5 ตัว เท่านั้นเอง

เวลาอ่าน เราก็จะผสมคำ โดยเอาตัวอักษรและผสมกับสระ ก็จะอ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกับภาษาไทย นั่นเอง แต่ก่อนจะฝึกอ่านคำศัพท์ได้นั้น เรามาดูตารางเปรียบเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทยดูกันก่อน จะได้มีแนวทางในการอ่านภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น

ตารางเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

อักษรภาษาอังกฤษ เทียบกับอักษรไทย อักษรที่เป็นสระ
A - สระเอ แอ อะ อา
B
C ค และ ซ
D ด ต และ ฏ
E - สระอี และ เอ
F ฟ และ ฝ
G ก และ จ
H ห และ ฮ
I - สระไอ และ อิ
J
K ก และ ค
L ล และ ฬ
M
N น และ ณ
O - สระโอ
P พ ภ ผ และ ป
Q คว (ควบกล้ำ)
R ร และ ฤ
S ซ ส ศ และ ษ
T ต ถ ท ธ ฒ และ ฐ
U สระอุ อู และ อั
V
W
X ก และซ
Y ย และ ญ
Z

เสียงสระในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับภาษาไทย

สระภาษาอังกฤษ สระภาษาไทย
A แอ
E เอ
I อิ
O ออ
U อุ อู และ อั
Y อาย และ อี้
AY เอ
AR อา
OO อุ และ อู
EA, EE อี
EAR เอีย
OR ออ
OW, OU อาว และ เอา
ER, IR, UR เออ
A-E เอ
I-E ไอ
O-E โอ
AIR แอ

Post a Comment

Previous Post Next Post