คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เงินทอง

เรื่องเงินทอง ไม่รู้ไม่ได้

Coin Money

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินทอง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคน ควรทำความเข้าใจและรู้จัก การสื่อสารผิดพลาดอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเกียวกับเงิน มาเริ่มทำความรู้จักภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเงินทองกันดีกว่า

โปรดทำความเข้าใจก่อนว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้าพูดในหัวข้ออื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเงิน ความหมายอาจไม่ตรงกับคำแปลด้านล่าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเงิน

คำศัพท์ คำแปล
Account บัญชี
Balance ยอดคงเหลือ
Bank ธนาคาร
Bankbook สมุดเงินฝาก
Borrow ยืมเงิน
Cash เงินสด
Change เงินทอน
Cheque เช็ค
Credit สินเชื่อ
Credit Card บัตรเครดิต
Current account บัญชีกระแสรายวัน
Debit Card บัตรเดบิต
Deposit การฝาก
Dividend เงินปันผล
Earn ได้รับเงิน
Income รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
Interest ดอกเบี้ย
Lend ให้ยืมเงิน
Loan เงินกู้
Make money หาเงิน
Monetary สกุลเงิน
Money เงิน
Overdraft เงินที่เป็นหนี้ธนาคาร
Pay for จ่ายเงิน
Pay in การจ่ายเงิน
Payday วันเงินเดือนออก
Payee ผู้รับเงิน
Pay-in Slip ใบแจ้งการชำระเงิน ผ่านธนาคาร
Poor ยากจน
Revenue รายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่าย
Rich รวย
Salary เงินเดือน
Save เก็บเงิน
Savings account บัญชีเงินฝาก
Spend money on  ใช้เงิน
Statement รายการเดินบัญชี ของลูกค้าธนาคาร
Transfer การโอนเงิน
Value of money ค่าเงิน
Waste เสียเงิน
Withdraw การถอน

Post a Comment

Previous Post Next Post