การแสดงความคิดเห็น

คุณเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็นหรือไม่

Opinion

สำหรับคนทำงาน และโดยเฉพาะผู้บริหารแล้ว การแสดงความคิดเห็นในเรื่องงาน ถือว่า เป็นเรื่องปกติและทุกคนต้องมี ทั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพในเรื่องของความเป็นผู้นำ ส่วนผู้น้อย บางครั้งก็จำเป็นต้องมีการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน

การแสดงความคิดเห็น หรือในภาษาอังกฤษ คือ Asking for and Giving Opinions

ประโยคคำถามให้แสดงความคิดเห็น

What do you think about our company?
วอท ดู ยู ธิงค อะเบาท อาวเวอร์ คอมพานี
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับบริษัทของเรา

What do you think about this proposal?
วอท ดู ยู ธิงค อะเบาท ดิส โปรเจ็ก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับการนำเสนอนี้

How do you think about a new boss?
ฮาว ดู ยู ธิงค อะเบาท อะ นิว บอส
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับนายคนใหม่

What is your opinion about this project?
วอท อิส ยัวร โอพิเนี่ยน อะเบาท ดิส โปรเจ็ก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้

คำถามข้างต้น ดูเหมือนจะเป็นประโยคคำถามภาษาอังกฤษทั่วไป ที่เรามักจะได้ยินในเวลาทำงาน หรือในระหว่างการประชุมของบริษัท หรือองค์กรทั่วไป แต่.. จะต้องระวังคำตอบให้ดี เพราะถ้าตอบที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบการทำงาน รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนเลยทีเดียว

มาลองดูตัวอย่างประโยคคำตอบ ในการแสดงความคิดเห็นกันเลยว่า จะมีแนวทางในการตอบในประโยคภาษาอังกฤษอย่างไรได้บ้าง ถ้าตอบภาษาไทย คงอาจไม่ได้ยุ่งยากสักเท่าไหร่


ประโยคคำตอบแสดงความคิดเห็น

In my opinion, This company is the best company to work for in Thailand.
อิน มาย โอพิเนี่ยน ดิส คอมพานี อิส เดอะ เบท คอมพานี ทู เวิครค ฟอร อิน ไทแลนด
ในความคิดเห็นของฉัน บริษัทนี้ คือบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในประเทศไทย

I think, this project can make the profit for our company a lot.
ไอ ธิงค ดีส โปรเจ็ท แคน เมค เดอะ โฟรฟิท ฟอร อาวเวอร์ คอมมานี อะ ลอท
ฉันคิดว่า โครงการนี้ จะสามารถทำกำไรให้บริษัทของเราเป็นจำนวนมาก

Post a Comment

Previous Post Next Post