คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัน วันที่

สอบถามวัน วันที่

What date

ประโยคคำถามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวกับวัน วันที่ ถ้าจะให้คนไทย ตอบเป็นภาษาไทย ก็คงไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะให้พูดภาษาอังกฤษ เราจะมีแนวทางในการพูดและตอบอย่างไร มาร่วมกันศึกษาได้เลย

บทความนี้ จะมาแนะนำการพูดประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสอบถาม วัน และวันที่ พร้อมประโยคคำตอบในภาษาอังกฤษ ว่า จะมีรูปแบบอย่างไร และโดยเฉพาะการตอบวันที่ ระวัง ตอบไม่ถูก ระวัง "เขิน"

What day is it today?
วอท เดย อิส อิท ทูเดย
วันนี้ วันอะไร

It is Saturday.
อิท อิส แซทเธอะเดย
มันเป็นวันเสาร์

It is Sunday.
อิท อิส ซันเดย
มันเป็นวันอาทิตย์

It is Monday.
อิท อิส มันเดย
มันเป็นวันจันทร์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันต่างๆ ในสัปดาห์

 • Sunday / ซันเดย / วันอาทิตย์
 • Monday / มันเดย / วันจันทร์
 • Tuesday / ทิวเดย / วันอังคาร
 • Wednesday / เว็นเดย / วันพุธ
 • Thursday / เธอสเดย / วันพฤหัส
 • Friday / ฟรายเดย / วันศุกร์
 • Saturday / แซทเธอะเดย / วันเสาร์

What is the date today?
วอท อิส เดอะ เดท ทูเดย
วันนี้ วันที่เท่าไหร่

It'is the second.
อิท อิส เดอะ เซคเคิน
วันที่ 2

It'is the twelfth
อิท อิส เดอะ ทแวล
วันที่ 12

ข้อสังเกต คำตอบว่า วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ในภาษาอังกฤษ ไม่ได้ตอบว่า เป็นวันที่ One (1), Two (2), Three (3) แต่จะเป็นการตอบแบบลำตับ นั่นคือ First (1), Second (2), Third (3) เป็นต้น

ลำดับภาษาอังกฤษ 1-10

 • The first
 • The second
 • The third
 • The fourth
 • The fixth
 • The sixth
 • The seventh
 • The eighth
 • The ninth
 • The tenth

Post a Comment

Previous Post Next Post