Grammarly ตัวช่วยเขียนภาษาอังกฤษ

เครื่องมือช่วยเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

Grammarly

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ คงทราบกันดีอยู่แล้ว่า โปรแกรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะ Microsoft Office จะมีตัวช่วยในการแก้ไขสะกดคำภาษาอังกฤษมาให้ แต่ถ้าจะให้แก้ไขในส่วนของ แกรมม่า แล้วคงเป็นเรื่องยากพอสมควร แต่ วันนี้ เรามีผู้ช่วยในการตรวจสอบภาษาที่ชื่อว่า Grammarly

Grammarly คืออะไร

โปรแกรมช่วยในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ (Writing Assistant) มีทั้งเวอร์ชั่นฟรี และเสียเงิน รองรับการใช้งานและตรวจสอบภาษาอังกฤษได้เรียกว่าทุกโปรแกรมก็ว่าได้ ทำให้เราเกิดความมั่นใจการเขียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ใครยังไม่เคย แนะนำให้ลองไปดาวน์โหลดและติดตั้ง

หลักการทำงานของโปรแกรม Grammarly คือ หลังทำการติดตั้ง จะพบเมนู Grammarly ให้เราเลือกเปิดและปิดการใช้งานได้ จากนั้นให้เราพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องการ โปรแกรม Grammarly จะทำการตรวจสอบ และแนะนำว่า ควรจะต้องแก้ไขคำ หรือลบคำที่ไม่จำเป็นในประโยคให้

Grammarly MS Word

ลิงค์ดาวน์โหลดและรายละเอียดเพิ่มเติม

 • https://www.grammarly.com


Grammarly รองรับการทำงานร่วมกับ

 • Microsoft Office
 • โปรแกรม Email
  • Microsoft Outlook
  • Gmail
  • Yahoo
 • Messenger
 • Social Media
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN


ถ้าต้องการตรวจสอบว่า โปรแกรมที่เราใช้งานเป็นประจำ สามารถใช้ร่วมกับ Grammarly ได้หรือไม่ แนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ grammarly.com ได้โดยตรง และสำหรับใครที่ใช้งานแล้ว ถูกใจ และต้องการใช้เวอร์ชั่นแบบเต็มๆ ลองเปรียบเทียบแต่ละความสามารถจากตารางด้านล่างได้เลย โดยเวอร์ชั่นที่เป็น Premium จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ

Grammarly Fee

Post a Comment

Previous Post Next Post