คำศัพท์คนทำงาน

ฝากถึงหนุ่มสาวออฟฟิค

working vocabulary

สำหรับน้องๆ เพื่อนๆ ที่อยู่ในวัยทำงาน และต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานในสำนักงานทั่วไป และมีการใช้งานภาษาอังกฤษในการสื่อสาร


คำศัพท์สำหรับคนทำงาน

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Assurance แอส ชัวรัน การรับประกัน
Establish เอส ทาบิช ก่อตั้ง จัดตั้ง
Contract คอนแทรค สัญญา
Specification สเปคซิฟิเคชั่น รายละเอียด
Budget บัดเจ็ท งบประมาณ
PR (Purchase Request) พีอาร์ ใบขอสั่งซื้อ
PO (Purchase Order) พีโอ ใบสั่งซื้อ
Confirmation คอนเฟอเมชั่น การยืนยัน
Day Off เดย์ ออฟ วันหยุด
Paid Leave เพดลีฟ ลาหยุดแต่ได้เงิน
Sick Leave ซิค ลีฟ ลาป่วย
Personal Leave เพอซะนอล ลีฟ ลากิจ
Annual Leave แอนนวล ลีฟ ลาหยุดประจำปี
Vacation Leave วะเคชั่น ลีฟ ลาพักร้อน
Maternity Leave เมเทอร์นิตี้ ลีฟ ลาคลอด
Compassionate Leave คอมพาสซิเนท ลีฟ ลาไปงานศพ
Resolve รีซอล แก้ปัญหา
Engage เอ็นเกจ ว่าจ้าง, สัญญา
Promotion โปรโมชั่น เลื่อนขั้น
Convince คอนวินส์ โน้มน้าว
Performance เพอฟอมานท ประสิทธิภาพ
Welfare เวลแฟร สวัสดิการ
Employment เอ็มพลอยเมนท การว่าจ้าง
Employer เอ็มพลอยเยอร์ นายจ้าง
Employee เอ็มพลอยยี่ ลูกจ้าง
Experience เอ็กพีเหลียน ประสบการณ์
Probation โปรเบชั่น ทดลองงาน
Unemployed อันเอ็มพลอย ตกงาน
Retirement รีไทร์เมนท์ เกษียณอายุงาน
Conference คอนเฟอเรนท์ การประชุม
Deadline เดทไลน์ กำหนดเวลาส่งงาน
Deal ดีล ข้อตกลง
Department ดีพาร์ทเม้นท์ แผนก
Explanation เอ็กเพลนเนชั่น คำอธิบาย
Instruction อินสตรักชั่น คำสั่ง

Post a Comment

Previous Post Next Post