ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษ

พูดขอความช่วยเหลือ

Imperative sentence

ประโยคที่ใช้ในการบอกให้ผู้อื่นช่วยเหลือ บอกให้ระวัง ถือได้ว่า เป็นประโยคที่มีลักษณะเหมือน "คำสั่ง" ซึ่งถือว่า เป็นประโยคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา เรียกว่า แทบทุกวันก็ว่าได้ บทความนี้ จะมารวบรวม ประโยคในภาษาอังกฤษ ที่เรามักใช้อยู่เป็นประจำ

สำหรับประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษ (Imperative sentence) โดยทั่วไป จะเป็นประโยคที่ไม่มีประธานของประโยค หรือ ตัดประธานออก เพราะถือว่า เป็นประโยคที่เข้าใจกันได้ ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง โดยปกติ ประโยคคำสั่ง หรือ Imperative sentence จะลงด้ายด้วยจุด (.) หรือ full stop เสมอ

ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 • Be quite.
  บี คไวท
  เงียบ
 • Hurry up.
  เฮอรรี่ อัพ
  เร็วขึ้น
 • Site donw.
  ซิท ดาวน
  นั่งลง
 • Stand up.
  สแตน อัพ
  ยืนขึ้น
 • Open your book.
  โอเพน ยัวร บุค
  เปิดหนังสือของคุณ
 • Close your book.
  โคลด ยัวร บุค
  ปิดหนังสือของคุณ
 • Speak Louder.
  สปีค ลาวเดอะ
  พูดเสียงดังหน่อย
 • Sit down.
  ซิท ดาวน
  นั่งลง
 • Turn off the light.
  เทิรน ออฟ เดอะ ไลธ
  ปิดไฟให้หน่อย
 • Turn on the light.
  เทิรน ออน เดอะ ไลธ
  เปิดไฟให้หน่อย
 • Watch out.
  วอทช เอาท
  ระวัง
ประโยคคำสั่ง หรือ Imperative sentence ถ้ามีการเติมคำว่า "Please" ก่อนหรือหลัง จะทำให้กลายเป็นประโยคขอร้องแทนคำสั่ง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นกับน้ำเสียงของผู้พูดด้วยเช่นกัน  ตัวอย่างประโยคเช่น

Sit down please. / ซิท ดาวน พลีส / กรุณานั่งลง

Post a Comment

Previous Post Next Post