ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัย

วัยไหนเรียกอย่างไร

people-ages

เกิดและแก่ เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ชีวิตของคนเรา ในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเข้าวัยชรา จะมีการเรียกอ้างอิงบุคคลนั้นๆแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนๆ ก็ตาม บทความนี้ จะมาแนะนำการเรียกคนที่อยู่ในช่วงวัยต่างๆ ว่า มีการเรียกเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

ภาษาอังกฤษเรียกคนในช่วงวัยต่างๆ

คำแปล คำศัพท์ คำอ่าน
ทารกแรกเกิด เกิดใหม่ New Born นิว บอรน
ทารก Baby เบเบี้
เด็ก Kid คิด
เด็กผู้ชาย Boy บอย
เด็กผู้หญิง Girl เกิรล
วัยรุ่น Teenager ทีนเอเจอะ
ผู้ใหญ่ Adult อะดัลท
ผู้ชาย (ผู้ใหญ่) Man แมน
ผู้หญิง (ผู้ใหญ่) Women วูแมน
ผู้สูงอายุ, อาวุโส Senior ซีเนีย

สำหรับผู้ชายในภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากคำว่า Man แล้ว เรายังสามารถใช้คำว่า "Guy" แทนได้ด้วย และอีกคำ คือคำว่า Senior ที่แปลว่า อาวุโส ก็สามารถใช้อีกคำได้ คือ "Elder"

นอกจากนี้ ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผู้ชาย อีกเช่น "Gentleman" ที่แปลวา สุภาพบุรุษ ส่วน ผู้หญิง ก็มีอีกคำที่มีความหมายถึงผู้หญิง นั่นคือ "Ladies" แปลว่า สุภาพสตรี

People อ่านว่า "พีเพล" แปลว่า คน ผู้คน ประชากร มนุษย์ เป็นคำในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกคนทุกๆ คน

Post a Comment

Previous Post Next Post