GAT/PAT คืออะไร

ความรู้ที่นักเรียนทุกคนต้องทราบ

What is GAT/PAT


การเรียนการศึกษาในโรงเรียนปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน คำศัพท์ต่างๆ ทางด้านการศึกษาก็เพิ่มมากขึ้น คนสมัยก่อน หรือพ่อแม่ ถ้าไม่ติดตามข่าวสาร คงรู้สึกสับสนมาก มาวันนี้ จะมาแนะนำ GAP/PAT เกี่ยวข้องกับน้องนักเรียนอย่างไร มาร่วมหาคำตอบกันได้เลย

GAT/PAT แยกได้เป็น 2 คำ

 • GAT ย่อมาจากคำว่า General Aptitude Test แปลว่า การทดสอบความถนัดทั่วไป
 • PAT ย่อมาจากคำว่า  Professional and Academic Aptitude Test แปลว่า แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ


GAT แบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน

 • GAT เชื่อมโยง 
  การวัดการสื่อสารขั้นพื่นฐาน วัดความสามารถในการอ่านเขียน และวิเคราะห์การแก้ปัญหา 
 • GAT อังกฤษ 
  ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Speaking / Conversation (การพูด/การสนทนา), Vacabulary (คำศัพท์) Structure and Writing (โครงสร้างและการเขียน) รวมทั้ง Reading Comprehension (การอ่านแบบวิเคราะห์)


PAT แบ่งการทดสอบออกเป็น 7 วิชา

 • PAT 1 - คณิตศาสตร์
 • PAT 2 - วิทยาศาสตร์
 • PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ 
 • PAT 4 - สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 - วิชาชีพครู
 • PAT 6 - ศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 - ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศษ เยอร์มัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ และภาษาบาลี)
สำหรับ PAT สามารถเลือกสอบให้ตรงกับคณะที่เราต้องการ เท่านั้น ไม่ต้องสอบทั้งหมด

ประโยชน์ของ GAT/PAT

ใช้สำหรับยื่นคะแนนที่ได้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ มหาวิทยาลัย ดังนั้น การสอบ GAT/PAT จึงเกี่ยวข้องกับน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษา ที่เตรียมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย นั่นเอง 

ในหนึ่งปี จะมีการสอบ GAT/PAT ประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี และมีอายุประมาณ 2 ปี เช่นกัน

Post a Comment

Previous Post Next Post